BEDRE LIV: Det finnes en hel del pasienter i Norge som har fått et nytt liv ved hjelp av cannabis, 
<span style="line-height: 1.5;">skriver artikkelforfatteren. &nbsp;Foto: Shutterstock / NTB Scanpix</span><div><br></div>
BEDRE LIV: Det finnes en hel del pasienter i Norge som har fått et nytt liv ved hjelp av cannabis, skriver artikkelforfatteren.  Foto: Shutterstock / NTB Scanpix

Vis mer

Åpent brev til helseministeren

Vedkjenner helseminister Bent Høie seg riktigheten av følgende påstander?

Meninger

1. Ingen må bli utsatt for nedverdigende behandling.

2. Ingen må bli utsatt for diskriminering på bakgrunn av sykdom.

3. Alle har krav på en levestandard som er tilstrekkelig for ens helse.

4. Nødvendige sosiale goder skal skaffes til veie gjennom nasjonale tiltak.

5. Funksjonshemmede skal kunne nyte retten til livet på lik linje med andre.

6. Funksjonshemmede har rett til respekt for sin fysiske og psykiske integritet.

7. Funksjonshemmede har rett til den høyest oppnåelige helsestandard.

8. Alle har rett til samme beskyttelse av loven.

Jeg må anta at helseministeren svarer ja til alle punktene over. Det er du som representant for den norske stat nemlig forpliktet til, gjennom FNs konvensjon om menneskerettigheter, FNs konvensjon om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne, og FNs konvensjon om økonomiske, kulturelle og sosiale rettigheter. Dette er konvensjoner Norge har underskrevet og ratifisert, og som er innlemmet i norsk lov.

Jeg må videre anta at du er kjent med at en stor gruppe pasienter nektes disse rettighetene gjennom en helsepolitikk du er ansvarlig for. Jeg snakker spesifikt om pasienter som kan ha nytte av allerede etablerte cannabispreparater. Det finnes en hel del pasienter i Norge som har vært gjennom utallige legemidler uten å oppleve tilfredsstillende lindring, men som har fått et nytt liv ved hjelp av cannabis. Prisen de betaler er å leve som kriminelle.

Din politikk står i veien for tusenvis av nordmenns rettigheter. Mens et økende antall stater de siste årene har innsett problemet, og handlet deretter, nekter du norske pasienter behandling med disse legemidlene. Ditt siste krumspring, «Forskrift om endring av forskrift om narkotika» innskrenket til og med visse (begrensede) rettigheter til å hente legemidler fra utlandet. Dette på tross av at formålet med den opprinnelige forskriften er å «sikre tilgang til nødvendige legemidler»

Du gjør ingenting for å sikre disse pasientenes rettigheter. Du viser gjennom handling at du ikke anerkjenner de rettigheten som er nevnt over. Så svar meg på dette: Hvorfor ikke?