Åpent parti med medlemstvang

VISER TIL innlegg fra Arbeiderpartiets Libe Riber-Mohn lørdag 17.september, hvor hun hevder at jeg er medlem i Kristiania Forum. Det er helt riktig at jeg var på et møte med Kristiania Forum i mai etter invitasjon fra Jens Stoltenberg. Jeg har derimot aldri vært medlem av Kristiania Forum eller Arbeiderpartiet.