Åpent parti

DAGENS NÆRINGSLIV har torsdag den 15. september et oppslag om Kristiania forumsforening som undertegnede leder. Dagbladet referer fra samme oppslag dagen etter. Dagens Næringsliv fremstiller forumsforeningen som et lukket elite-nettverk. Partilaget er imidlertid et helt ordinært lokalt partilag i Oslo Arbeiderparti. Åpent for alle medlemmer i Arbeiderpartiet. Møtene er for øvrig ikke mer lukket enn at på vårt siste møte deltok journalist og medlem André Utvik fra Dagens Næringsliv, en av journalistene som har skrevet saken.Det kan umulig være en nyhet at tidligere Arbeiderparti-politikere fortsatt er medlemmer av partiet. Derimot ville det vært en nyhet hvis tidligere profilerte partipolitikere hadde meldt seg ut av partiet. Laget representerer et mangfold hva angår yrkesbakgrunn og utdanningsnivå. Styrken til Arbeiderpartiet er nettopp det store og brede engasjementet. Derfor er det flott at direktøren, forskeren og jordmoren møtes til politisk diskusjon. Laget ble stiftet i februar 2005. Undertegnede begynte som politisk rådgiver for Jens Stoltenberg august 2005. Vi har ikke hatt møte i forumslaget siden mai 2005. Avisens forsøk på å kople dette til et elite-nettverk for partiledelsen er derfor merkelig. Stoltenbergs tidligere politiske rådgiver har for øvrig vært leder i Asker Arbeiderparti, uten at noen har påstått at Asker Arbeiderparti har spesiell stor innflytelse i Arbeiderpartiet. På samme vis er lederen for Stortingsgruppens sekretariat leder i Østensjø Arbeiderparti. Arbeiderpartiet er en demokratisk organisasjon med klare beslutningsstrukturer. Partiet oppmuntrer alle medlemmene til å delta i lokalt partilagsarbeide enten det er i faglag, bostedslag eller forumsforeninger. Det viktige er at Arbeiderpartiet har et tilbud som gjør at medlemmene har lyst til å aktivisere seg på den måten som passer dem best.Dagbladet inviteres herved til vårt neste møte. Innleder er for øvrig leder av LO Oslo, Kleiv Fiskvik som innleder om hvilken politikk det rød-grønne alternativet bør føre for å sikre valgseier i 2009. Vi tar gjerne imot flere medlemmer. Det er ikke vanskeligere enn å gå inn på www.oslo.dna.no. Alle er hjertelige velkomne.