Åpne kort

Salgslister skaper hodebry, også på bokfronten.

SALGSLISTER: I kjølvannet av debatten om VGs musikkliste, er det kommet en del innspill omkring salgslister generelt og boklister spesielt. Debattene er interessante, for listesammensetning er ingen eksakt vitenskap (med mindre man satser på smakslister, som musikkfantaster av Nick Hornbys type sikkert vil kalle definitive). Selv etter innføring av strekkoder i butikkene, har det ennå ikke lyktes noen å telle opp hver eneste plate eller bok som selges over disk. Derfor må man finne systemer som fanger opp de viktigste tendensene.

DAGBLADET TRYKKER hver mandag en bokliste, utarbeidet av Den norske Bokhandlerforening, som viser salget i 344 bokhandlere i Norge. Hvilke bokhandlere som er med, presiseres hver uke. Lista fanger opp tendensene i boksalget, men er altså ikke noen komplett bestselgerliste. Det har vi heller aldri påstått, og dermed unngått VG-listas felle: Den kaller seg Norges offisielle hitliste.

Men boksalget er i endring. Den nye bokavtalen vil føre med seg strukturelle endringer, som vi foreløpig bare har sett konturene av. Stadig flere handler dessuten over nett. I dag er bare to nettbokhandlere med på boklista. Bokhandlerforeningen begynner nå arbeidet med å ta inn tall fra flere, for å reflektere en større del av nettsalget.

BOKKLUBBENS DIREKTØR, Kristenn Einarsson, hevdet nylig at også salgstallene deres burde inn i lista. Det er mer problematisk. Selv om bokklubbene framover vil minne mer om bokhandlere, og har de samme prisene, er en stor del av salget fortsatt basert på bøker som dumper ned i postkassa, enten du har ønsket dem, eller glemt å avbestille. Men Bokklubben står for en svært stor del av boksalget i Norge. Hvis de nå begynner å utarbeide ukentlige salgstall, bør det derfor likevel påbegynnes et arbeid med å ta disse i bruk - enten man forsøker å få dem inn i ei felles liste eller lager ei supplerende liste.

ALLE ER TJENT med at salgslister er korrekte. Inntil man finner en metode som registrerer alt salg av bøker i Norge, er det redeligst å være tydelig på premissene for lista. I Dagbladet mener vi at vi trykker den beste boklista som fins på markedet. Hver mandag.

Åpne kort