FORSLAG: Olav Terjeson Sandnes er sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2. Han sitter selv i Mediemangfoldsutvalget. Foto: Paul S. Amundsen / NTB scanpix
FORSLAG: Olav Terjeson Sandnes er sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2. Han sitter selv i Mediemangfoldsutvalget. Foto: Paul S. Amundsen / NTB scanpixVis mer

Mediemangfoldsutvalget:

Åpner for statsstøtte til TV 2

Men mener også aktører utenfor Bergen må kunne søke om å bli kommersiell allmennkringkaster.

(Dagbladet): Tirsdag overleverer mediemangfoldsutvalgets leder Knut Olav Åmås utvalgets anbefalinger for om, og i så fall hvordan, en kommersiell norsk allmennkringkaster, for øyeblikket i praksis mediehuset TV 2, skal støttes av staten i framtida.

Utvalget har blitt bedt om å vurdere fire mulige modeller: Ingen offentlig støtte til kommersiell allmennkringkasting, offentlig kjøp av allmennkringkastingstjeneste fra én eller flere aktører, en tilskuddsordning hvor ulike aktører kan søke om midler til å produsere eller en ordning med kompensasjon for redaksjonelle kostnader.

Det er den andre modellen her utvalget særlig ser på; at kommersielle aktører skal kunne kompenseres for å yte allmennkringkastingstjenester.

Nullstøttealternativet anses som å medføre risiko for at mediemangfoldet svekkes, mens en tilskuddsordning anses som en eventuell sideordning til den direkte allmennkringkasterstøtten.

Nye virkemidler

Og utvalget åpner altså for at kommersielle aktører skal kunne kompenseres for såkale allmennkringkastingstjenester som nyheter, aktualitet og annet innhold som ikke produseres for ren kommersiell verdi.

«Dersom staten vil være sikker på at en kommersiell allmennkringkaster utenfor Oslo-området opprettholdes, tilsier det at staten etablerer nye virkemidler for å videreføre dette», står det å lese i delrapporten.

Samtidig tar utvalget til orde for å legge vekk tanken på noe krav om at en kommersiell allmennkringkaster må holde til i Bergen:

«Etter utvalgets syn kan lokalisering også andre steder enn Bergen bidra til mediemangfoldet og tilby et alternativ til Oslo-dominansen innen riksdekkende medier. Utvalget vil peke på at et krav til lokalisering i Bergen i høy grad vil begrense søkergrunnlaget ettersom det er betydelige etableringshindre for aktører uten tung tilstedeværelse i regionen.»

Daglige nyhetssendinger

OVERLEVERING: Knut Olav Åmås og Linda Hofstad Helleland. Foto: NTB Scanpix
OVERLEVERING: Knut Olav Åmås og Linda Hofstad Helleland. Foto: NTB Scanpix Vis mer

Utvalget brenner ikke i særlig grad for at det settes krav til at kommersielle allmennkringkastere skal produsere for eksempel en viss mengde drama. De skriver i delrapporten at det «særlig er med hensyn til nyheter og aktualiteter at TV 2 har spilt en rolle som et alternativ til NRK. Man kan derfor tenke seg at allmennkringkastingsoppdraget blir avgrenset til å gjelde kjøp av denne type tjenester.»

Videre nevner utvalget at egenproduksjon av daglige nyhetssendinger er et naturlig krav, mens fastsatte krav til for eksempel drama vil påvirke størrelsen på kompensasjonen.

Utvalget understreker at de forutsetter at søkere til allmennkringkasterstatus tilbyr sitt allmennkringkastingsinnhold til minst én lineær tv-kanal som er åpen og tilgjengelig for alle. Samtidig foreslår de at en avtale ikke bør inngås for mer enn tre til fem år hver gang, siden mediemarkedet er inne i så rask endring.

Hastearbeid

Disse anbefalingene har blitt kraftig framskyndet, etter at kulturministeren beordret utvalget til å levere en delrapport allerede i høst. Den offentlige utredningen utvalget setter sammen skal overleveres 1. mars neste år.

Utvalget har hatt fire uker på seg for å utarbeide delrapporten. Under utleveringen var Åmås tydelig på at dette er svært kort tid, og at det har vært krevende å behandle dette ene temaet løsrevet fra resten.

- Hvis det er et mål å skape en helhetlig mediepolitikk, hadde man vært mer tjent med å behandle dette som en helhet, sa Åmås.

Det bemerkes da også i selve delrapporten at utvalget mener den korte fristen har hatt konsekvenser for kvaliteten:

«Ideelt sett ville det, av hensyn til kvaliteten på utvalgets vurderinger, vært sterkt tilrådelig å avvente utvalgets endelige og helhetlige innstilling.»

Fornøyd TV 2-sjef

Kulturminister Linda Hofstad Helleland vedkjenner at utvalget har fått korte frister.

- Når vi først har et mediemangfoldsutvalg som besitter verdifull kompetanse og kunnskap, ble det feil å ikke få innspillene fra dere. Og vi vet at dette er et arbeid som har pågått i kort tid, sa Helleland da hun mottok delrapporten fra Åmås.

Hun mener delrapporten utgjør verdifull informasjon knyttet til medieutviklingen.

- Enkelte kan reagere på at en kommersiell TV-kanal får statsstøtte, og andre medier ikke. Hva tenker du om dette?

- Mitt eneste svar til dette er at Stortinget har pålagt meg å ikke vente til mediemangfoldsutvalgets fullstendige rapport foreligger og ikke gitt meg mulighet til å se det i en helhet, sier kulturministeren til Dagbladet.

TV 2s administrerende direktør Olav T. Sandnes sier seg fornøyd med anbefalingene fra utvalget, som han for øvrig selv er medlem av.

– TV 2 er glad for at et samlet mediemangfoldsutvalg deler stortingsflertallets syn på at kommersiell allmennkringkasting med hovedkontor et annet sted enn Oslo, er et viktig bidrag til norsk mediemangfold. Nå håper vi delutredningen kan bidra til at kulturministerens stortingsmelding vil kunne fungere som et grunnlag for en avtaleutlysning. Det er avgjørende med en rask avklaring for at TV 2 skal kunne søke, skriver Sandnes til Dagbladet.

Hele delrapporten kan leses hos regjeringen.no.

Ulike innspill

Regjeringen skal legge fram stortingsmelding om det framtidige forholdet til en kommersiell allmennkringkaster allerede før jul.

Hele diskusjonen rundt en eventuell kompensasjon fra staten til kommersielle allmennkringkastere startet da TV 2 meldte at de ikke kom til å søke på regjeringens utlysning om allmennkringkasteravtale fordi den ville kostet dem for mye.

Allerede før utvalgets rapport har det kommet ulike innspill på bordet: Frps mediepolitiske talsmann Ib Thomsen har foreslått at alle allmennkringkastere deler på potten i NRK-lisensen.

Gode tider for reklame-tv

Utvalget som skal ta stilling til framtidas allmennkringkasting har altså innslag av toppledere i flere mediebedrifter: Både kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen og TV 2-direktør Olav T. Sandnes sitter i utvalget, samt blant annet Nettavisen-sjefredaktør Gunnar Stavrum og Dagbladets teknologi- og utviklingsredaktør Hildegunn Soldal.

Tirsdag legges også Medietilsynets årlige rapport om medieøkonomien fram, med den konklusjon at kommersielle tv-kanaler så langt klarer seg bra i kampen om reklamekroner og brukerbetaling. Omsetningen til de kommersielle kanalene har økt med 21,5 prosent de siste fem år.