ARBEID OG VERDISKAPING: Lavinntektsfamiliene har lav inntekt primært fordi foreldrene ikke står i arbeid, ikke av at noen andre har opparbeidet seg formue, skriver innsenderen. Foto: Shutterstock
ARBEID OG VERDISKAPING: Lavinntektsfamiliene har lav inntekt primært fordi foreldrene ikke står i arbeid, ikke av at noen andre har opparbeidet seg formue, skriver innsenderen. Foto: ShutterstockVis mer

Fattigdom:

Arbeid er veien ut av fattigdom

Å antyde at redusert formuesskatt, selskapsskatt og personskatt er årsaken til at flere vokser opp i lavinntektsfamilier er feil.

Meninger

Dagbladet skriver på lederplass 27. august at økte forskjeller truer den norske samfunnsmodellen.

Frp er enig i at den norske samfunnsmodellen er truet, og at det økende antall barn som vokser opp i lavinntektsfamilier er bekymringsfullt. Dog er vi på ingen måte enig i at skattelettelser til de som står i arbeid eller skaper nye arbeidsplasser er årsaken til at andre er fattige.

Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Erlend Wiborg.
Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Erlend Wiborg. Vis mer

Å antyde at redusert formuesskatt, selskapsskatt og personskatt er årsaken til at flere vokser opp i lavinntektsfamilier er feil. Vi løfter ingen ut av fattigdom ved å strupe arbeids- eller investeringsvilje, men ved å få flere i arbeid.

Antall barn i familier med vedvarende lavinntekt har tredoblet seg de siste 15 år. Vi vet at fellesnevneren for alle disse barna, er foreldre med lav utdannelse og svak yrkestilknytning. Barn som har foreldre med innvandrerbakgrunn er overrepresentert og utgjør mer enn halvparten av disse.

Oppskriften til venstresiden er velkjent; mer overføringer til disse familiene og helst skal disse overføringene komme fra «de rike». Man oppnår imidlertid ikke økt tilknytning til arbeidslivet eller bedre integrering ved å øke sosiale ytelser.

Vi bruker mye ressurser på å sikre en god oppvekst med like muligheter for barn i Norge, uavhengig av foreldrenes utdanningsnivå og økonomi. Alle er sikret tilgang til gode helsetjenester, barnehage, skole og høyere utdanning, uavhengig av foreldrenes ressurssituasjon.

Selv om det alltid vil være rom for forbedringer i tjenestetilbudet er den store rosa elefanten i rommet disse foreldrenes svake tilknytning til arbeidslivet. Lavinntektsfamiliene har lav inntekt primært fordi foreldrene ikke står i arbeid, ikke av at noen andre har opparbeidet seg formue.

At barn av innvandrerforeldre er overrepresentert er det også grunn til å dvele litt ved. Det understreker viktigheten av effektiv integrering og en innvandringspolitikk som sørger for at man ikke tar imot flere enn man faktisk kan lykkes med å integrere.

Forutsetningen for bærekraften i vår samfunnsmodell er at alle borgere som kan, bidrar til fellesskapet gjennom arbeid og verdiskaping.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.