AVGJØRENDE: Arbeid gir inntekt, bedre psykisk helse og er samtidig helt avgjørende for å sikre de som av helsemessige årsaker ikke kan arbeide, skriver innsenderen. Foto: Shutterstock
AVGJØRENDE: Arbeid gir inntekt, bedre psykisk helse og er samtidig helt avgjørende for å sikre de som av helsemessige årsaker ikke kan arbeide, skriver innsenderen. Foto: ShutterstockVis mer

Ulikhet:

Arbeid gir penger – og arbeid er veien ut av fattigdom

Fellesnevneren for de vi definerer som fattige, er svak tilknytning til arbeid og lav utdanning.

Meninger

Marie Sneve, Rødt, viser i Dagbladet 6. september et stort engasjement for de med lavinntekt. Hun angriper Frp for ikke å forstå at penger er det som løfter folk ut av fattigdom og vil øke kontantoverføringene. Forståelse av pengers verdi er nettopp bakgrunnen for mitt innlegg, der jeg skriver at arbeid er veien ut av fattigdom.

Sneve skriver at mangel på arbeid ikke er ensbetydende med fattigdom. Det har hun rett i. Likevel er det slik at fellesnevneren for de vi definerer som fattige, er svak tilknytning til arbeid og lav utdanning. Innvandrerfamilier er overrepresentert med over halvparten av disse. Det er et faktum, som og bør være kjent for Rødt.

Istedenfor økte kontantoverføringer vil FrP kvalifisere til arbeid for å kunne forsørge seg selv, ikke ved å gi flere passive ytelser. Regjeringen har blant annet styrket NAV, gitt mer midler til markedsarbeid, mer til arbeidsrettede tiltak og innført aktivitetsplikt. Regjeringen har og styrket arbeidslinjen ved å gi skattelettelser til alle, også «de rike» som skaper nye arbeidsplasser. Ledigheten har falt og vitner om at innsatsen virker.

Arbeid gir inntekt, bedre psykisk helse og er samtidig helt avgjørende for å sikre de som av helsemessige årsaker ikke kan arbeide. Flere kontantoverføringer vil imidlertid kunne passivisere disse ytterligere å gjøre at også barn av disse foreldrene blir stående utenfor. Vi vet nemlig at slikt «går i arv».

Velferdsordningene våre koster penger. Store penger. Penger vokser ikke på trær, men må skapes gjennom arbeid. Å sikre at de som kan jobbe, faktisk gjør det er ikke bare avgjørende for den enkelte families mulighet til å løftes ut av fattigdom, men og for å sikre våre velferdsgoder for de som ikke kan fremover. Arbeid er veien ut av fattigdom.