Arbeiderne uten ansettelse

Journalist Lotta Elstad har skrevet bok om å arbeide som renholder i et av hotellene til Olav Thon. Dagbladet har i flere oppslag tatt opp problemstillinger som er reist i boka.

I et innlegg søndag 18. mai reagerer Olav Thon på min kritikk av bruken av ringevikarer.

Jeg har ikke grunnlag for å kritisere arbeidsforholdene i Thon-kjeden. Det gjorde jeg da også klart i intervjuet med Dagbladet 10. mai. Derimot sa jeg at ringevikar-kontrakter, slik de er beskrevet i boka, er uakseptable. Det er et utsagn jeg står inne for.

Thon fremstiller ordningen med ringevikarer som en ønsket ordning for de ansatte. Det er en ganske annen beskrivelse enn det som kommer fram fra de ansatte selv i boka. Han har rett i at for eksempel studenter kan ha behov for en fleksibel jobb ved siden av studiene. Men det er ikke bare studenter som vasker rom på norske hoteller.

Vi har et sterkt regelverk mot midlertidige ansettelser. Det er med god grunn. En tilværelse som tilkallingsvikar er en tilværelse i det uvisse. Å aldri vite når du skal på jobb, eller hvor mye du har å leve av, er ikke et gode. Friheten til å si nei til en vakt, er ikke reell, hvis du dermed risikerer at arbeidsgiver dropper deg neste gang. For mange er frykten større enn friheten.

Hotell- og restaurantbransjen har behov for fleksibilitet. Når sola skinner trenger uterestaurantene ekstra folk. Sykefravær må erstattes. Ringevikarer er ikke ulovlige når de fyller kravene til midlertidig ansettelse. Men de er ikke et alternativ til fast ansettelse.

Det er mange utenlandske arbeidstakere innen hotell- og restaurantnæringen. Det kan synes som om forhold som er problematiske for norske arbeidstakere, forsterkes når det er mange utenlandske arbeidstakere i en bransje. Hotell- og restaurantnæringen vil være en av bransjene vi retter oppmerksomheten mot i arbeidet med ny handlingsplan mot sosial dumping fordi det er mange useriøse aktører her. Jeg har ikke grunnlag for å mene at Thon-kjeden er en av disse.

Bruk av tilkallingsvikarer er ikke begrenset til hotell- og restaurantbransjen. Utfordringen er stor i flere bransjer, også innenfor det offentlige. Det er særlig utbredt i kvinnedominerte yrker innen service, helse - og omsorg. Jeg er like kritisk til bruken, uansett hvor den skjer.

DÅRLIG ARBEIDSKONTRAKT PÅ MANGE HOTELLER: - En tilværelse som tilkallingsvikar er en tilværelse i det uvisse. Å aldri vite når du skal på jobb, eller hvor mye du har å leve av, er ikke et gode. Friheten til å si nei til en vakt, er ikke reell, hvis du dermed risikerer at arbeidsgiver dropper deg neste gang. For mange er frykten større enn friheten, skriver Bjarne Håkon Hanssen. Illustrasjonsfoto: AFP
DÅRLIG ARBEIDSKONTRAKT PÅ MANGE HOTELLER: - En tilværelse som tilkallingsvikar er en tilværelse i det uvisse. Å aldri vite når du skal på jobb, eller hvor mye du har å leve av, er ikke et gode. Friheten til å si nei til en vakt, er ikke reell, hvis du dermed risikerer at arbeidsgiver dropper deg neste gang. For mange er frykten større enn friheten, skriver Bjarne Håkon Hanssen. Illustrasjonsfoto: AFP Vis mer

Flere kommuner har grepet fatt i problemstillingen. Gjennom å opprette vikarpooler og liknende er det mulig å kombinere arbeidsgivers behov for fleksibilitet med ansattes behov for trygghet og forutsigbarhet.

Det er legitimt av Thon å påpeke at bruken av tilkallingsvikarer også er et problem i offentlig sektor. Men det er lite offensivt. Jeg er beredt til å ta kampen opp i offentlig sektor, og utfordrer Thon til å gjøre det samme i sine hoteller.