Ulikhet: En av hovedårsakene til ulikhet i Norge er økt innvandring. Derfor prioriteres arbeidsretting i introduksjonsprogrammet og norskopplæringen, skriver arbeids- og sosialministeren. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
Ulikhet: En av hovedårsakene til ulikhet i Norge er økt innvandring. Derfor prioriteres arbeidsretting i introduksjonsprogrammet og norskopplæringen, skriver arbeids- og sosialministeren. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpixVis mer

Debatt: Fattigdom i Norge

Arbeiderpartiet angriper regjeringen for å bidra til økte forskjeller og fattigdom

Men tallene de viser til er hentet fra egen regjeringsperiode. Snakk om å bli truffet av en politisk bumerang, skriver Anniken Hauglie.

Meninger

Arbeiderpartiet angriper regjeringen for å bidra til økte forskjeller og fattigdom. Problemet er at tallene de viser til er hentet fra egen regjeringsperiode. Partiet ser bort ifra årsakene og bør feie for egen dør.

Anniken Hauglie, arbeids- og sosialminister (H). Foto: Thomas Haugersveen / Statsministerens kontor
Anniken Hauglie, arbeids- og sosialminister (H). Foto: Thomas Haugersveen / Statsministerens kontor Vis mer

Fattigdom og store forskjeller er alvorlig og må reduseres. For å klare det må vi kjenne til årsakene, og hva som virker. Under Stortingets muntlige spørretime nylig gikk Ap's Marianne Marthinsen til angrep på Siv Jensen og undertegnede.

Ap's stortingsrepresentant viste til den ferske SSB-rapporten «Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2016», og hevder regjeringen bidrar til å øke forskjellene og fattigdommen i Norge.

Marthinsen har åpenbart ikke sjekket når SSBs tallmateriale er hentet fra. Hadde hun gjort det ville hun sett at tallene går fram til 2014. Med andre ord: Tallene viser at det var under den forrige regjeringen forskjellene økte. En regjering som ifølge daværende finansminister Kristin Halvorsen skulle avskaffe fattigdommen. Snakk om å bli truffet av en politisk bumerang.

I 2012 leverte SSB tall som dokumenterte regjeringen Stoltenbergs fattigdomspolitikk. I stedet for å utradere fattigdommen, slik de lovte, hadde antall barn i fattige familier økt med 6500. Tallene til forskningsstiftelsen FAFO viste at antall barn i fattige familier doblet seg fra 2005 til 2011.

For å forebygge og redusere fattigdom har Høyre/Frp-regjeringen iverksatt bedre tiltak for å få flere som står utenfor arbeidslivet inn i jobb. Vi satser stort på en skole som løfter alle elever, uavhengig av sosial bakgrunn, og hvert år har vi forsterket velferdsordninger som kommer utsatte grupper til gode. Sikkerhetsnettet er styrket gjennom billigere barnehager, en bedre rusomsorg og helsevesen, bekjempelse av barnefattigdom, hjelpetiltak for syke barn og tilrettelegging for funksjonshemmede.

I 2017 reformerer vi pleiepengeordningen, der varig syke barn med behov for kontinuerlig tilsyn og pleie innlemmes i ordningen. Helårssummen er 560 millioner kroner og innebærer en dobling av utgiftene. Det betyr at 8000 til 9000 flere familier får muligheten til å pleie sine syke barn.

Regjeringens viktigste svar på hvordan vi skal redusere forskjellene mellom folk kan oppsummeres i ett ord: Arbeid. Hovedforskjellen på de som lever i inntektsfattigdom og de som ikke gjør det, er at den ene gruppen er i jobb, mens den andre står utenfor arbeidsmarkedet.

Vår fremste oppgave er derfor å levere målrettede tiltak for å styrke norsk økonomi, skape nye jobber og dempe ledighetsveksten under oljenedturen. Det er grunnen til at regjeringen har bevilget milliardbeløp til fornyelse av vei og bane, igangsatt storstilt oppussing av offentlige bygg og til at vi satser rekordsummer på forskning, kunnskap og innovasjon.

Satsingen genererer flere tusen nye arbeidsplasser. Den registrerte ledigheten landet under ett, er nå lavere enn på samme tid i fjor. Også i oljefylket Rogaland har ledigheten gått noe ned. Høyre og Frp loser landet trygt gjennom en krevende tid.

Den ene dagen ser Ap ut til å mene at vi bruker «for lite, for sent», den neste at vi bruker for mye penger. Det siste norsk næringsliv trenger er Aps foreslåtte skatteøkninger på over ti milliarder.

I 2017 foreslår vi i tillegg blant annet en ny og forsterket ungdomssatsing i Nav og aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere. Det vil bidra til at mange av dem som i dag sliter mest med å komme inn på arbeidsmarkedet, får nye muligheter.

En av hovedårsakene til ulikhet i Norge er økt innvandring. Innvandrere er overrepresentert på fattigdomsstatistikken. Mange har kommet til Norge med to tomme hender, og det tar tid å integrere dem i arbeidsmarkedet. Derfor prioriteres arbeidsretting i introduksjonsprogrammet og norskopplæringen. Regjeringen vil også ha et «hurtigspor» inn i arbeidslivet for flyktninger som har med seg etterspurt kompetanse, og vi styrker yrkesveiledningen i mottakene.

Det er interessant å følge med på Ap sitt forsøk på ny historieskriving, men i spørsmålet om forskjeller og fattigdom er den tvilsom.

MERK: I en tidligere versjon av innlegget, som også sto på papir, sto det at «Helårssummen er 560 milliarder kroner og innebærer en dobling av utgiftene.» Det er selvfølgelig snakk om millioner. Det var debattredaksjonens feil. Vi beklager.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.