HOLDNINGSENDRING OG VIRKEMIDLER: Høyre og resten av regjeringen jobber med politiske rammer og virkemidler for å gjøre Norge enda mer likestilt, skriver artikkelforfatterne. Foto: Shutterstock / NTB Scanpix
HOLDNINGSENDRING OG VIRKEMIDLER: Høyre og resten av regjeringen jobber med politiske rammer og virkemidler for å gjøre Norge enda mer likestilt, skriver artikkelforfatterne. Foto: Shutterstock / NTB ScanpixVis mer

Likestilling:

Arbeiderpartiets fantasiløse likestilling

Arbeiderpartiet har kun ett virkemiddel i likestillingsdebatten – det er kvotering. Men det er faktisk ikke bare å lene seg tilbake og tro at kvinner og menn blir likestilte med et pennestrøk.

Meninger

Ap virker ute av stand til å tenke ut en ny politikk for å få flere kvinner inn i arbeidslivet og i lederposisjoner. De ignorerer også viktigheten av holdningsskapende arbeid. Vi kan ikke kvotere oss bort fra en ukultur.

Så skjer det igjen. Arbeiderpartiet hevder at det ikke skjer nok på likestillingsfronten. Deres likestillingspolitiske talsperson, Anette Trettebergstuen, bruker argumenter fra 2002. Vi vil heller snakke om det som skjer nå i 2018.

Norge er et av verdens mest likestilte land. Aldri har flere kvinner jobbet heltid. Da Erna Solberg tok over i 2013 jobbet 40 prosent av kvinnene deltid. I dag er dette redusert til 36 prosent. Det viser at likestillingen er på rett kurs, og det blir stadig lettere å kombinere arbeidsliv og familieliv, ettersom flere får tilgang på barnehageplass og et godt skolefritidstilbud.

I regjeringens viktigste posisjoner finner du kvinner. Statsministeren vår er kvinne, finansministeren er kvinne, og for første gang har vi en kvinnelig utenriksminister. De eneste kvinnelige partilederne finner vi på borgerlig side, der tre av fire partiledere er kvinner. Vi har også kvinnelig stortingspresident, kvinnelig NHO-leder og kvinnelig høyesterettsjustitiarius.

I statlig sektor er 56 prosent av lederne kvinner. Men akkurat som Trettebergstuen, likestillingsminister Linda Hofstad Helleland og mange andre, ønsker også vi oss flere kvinner i lederstillinger i næringslivet.

Høyre og resten av regjeringen jobber med politiske rammer og virkemidler for å gjøre Norge enda mer likestilt. Likestillingsministeren har for eksempel nylig foreslått å styrke aktivitets- og redegjørelsesplikten. Denne sørger for at bedriftene blir stilt til ansvar dersom de ikke tar likestilling på alvor. Forslaget er nå ute på høring. Det samme gjelder forslaget om å innføre et lavterskeltilbud for behandling av seksuell trakassering.

Det regjeringsnedsatte #UngIDag-utvalget skal ta for seg utfordringer knyttet til kjønnstradisjonelle utdannings- og yrkesvalg. Utvalget skal foreslå gode tiltak for å få unge til å bryte med tradisjonelle kjønnsrollemønstre ved valg av utdanning og yrke.

Vi trenger både kunnskap og konkrete virkemidler, slik som med ordningene «Menn i helse» og «Jenter og teknologi». I juni i år trådte den nye ordningen med en tredelt foreldrepermisjon i kraft. Den bidrar til at flere menn kan bruke mer tid hjemme sammen med barna sine. Likestilling hjemme gir også mer likestilling i arbeidslivet.

Kommunal- og moderniseringsminister, Monica Mæland, får i den nye kommuneloven presisert at tittelen på kommunenes øverste administrative sjef bør være kommunedirektør. Tittelen rådmann er gammeldags og lite kjønnsnøytralt. Fiskeriminister Harald T. Nesvik (FrP) har innført nye regler som skal tilrettelegge bedre for kvinnelige fiskere. De åpner for at kvinnelige fiskere både kan ta pause under hele svangerskapet og i en ammeperiode på minst to år etter fødselen.

Holdningsendringer er et utrolig viktig supplement til politiske virkemidler i likestillingsarbeidet. Sammen med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen oppfordrer likestillingsminister Helleland næringslivet selv til å ta tak i fastgrodde mønstre og holdninger. Hun utfordrer normer og strukturer.

Mange mannlige toppledere oppgir at dette er årsaken til at flere kvinner ikke når opp i toppledelsen i næringslivet. Det løses ikke med kvotering. Næringslivet må tenke nytt! De må ta på seg likestillingsbrillene når de formulerer stillingsannonser. De må også se verdien av å rekruttere fra hele befolkningen – ikke kun den halvparten som likner mest på dem selv.

Da er det bra at vi har statsråder som anerkjenner problemene, og inviterer arbeidsgiverorganisasjonene og næringslivet til dialog for å endre holdninger og bli kvitt bremseklossene.

Vår visjon er muligheter for alle, og vi ønsker en likestillingspolitikk som fjerner hindringer for kvinner og menns valgfrihet. Vi tror at likestilling oppnås best gjennom et aktivt holdningsskapende arbeid.