STIGENDE UNDRING: - Arbeiderpartiet har valgt å gå til frontalangrep på Oslo-skolen, skriver en undrende kunnskapsminister. Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet
STIGENDE UNDRING: - Arbeiderpartiet har valgt å gå til frontalangrep på Oslo-skolen, skriver en undrende kunnskapsminister. Foto: Christian Roth Christensen / DagbladetVis mer

Arbeiderpartiets frontalangrep på Oslo-skolen

Oslo kommune har landets beste skoleresultater, selv med en krevende elevsammensetning.

Meninger

Jeg har med stigende undring fulgt Arbeiderpartiets stormangrep mot Oslo-skolen. Oslo har, sammen med Sogn og Fjordane, konsekvent kommet svært godt ut når vi ser på resultatene fra nasjonale prøver.

I et land hvor mye er bra i skolen, men tusenvis av elever fortsatt ikke mestrer grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning skikkelig, og hvor skolen fortsatt ikke greier å utjevne forskjeller som har opphav i elevenes hjemmebakgrunn, så skulle man tro at alle ønsket å lære hva som fungerer i Oslo. Kommunen får landets beste skoleresultater, selv med en krevende elevsammensetning.

Arbeiderpartiet har valgt å gå til frontalangrep på Oslo-skolen og så tvil om resultatene. I beste fall har de ikke holdt seg oppdatert på forskningen som finnes. I verste fall driver de bevisst fordreining av fakta for å fremme sin egen politiske agenda før lokalvalget.

Arbeiderpartiets frontalangrep på Oslo-skolen går langs to linjer, begge er feil.

For det første, at de nasjonale prøvene ikke kan brukes til sammenlikning og rangering av skoler. Det er hovedsakelig én grunn til dette: Vi vet ikke om resultatene skyldes elevenes hjemmebakgrunn eller om det skyldes skolens bidrag. Vi vet for eksempel at barn av foreldre med lengre utdannelse i gjennomsnitt gjør det bedre på skolen enn barn av foreldre med kortere utdannelse. Men det viktigste er jo hvor mye skolen klarer å løfte elevene!

Men vi har faktisk også undersøkelser som sier noe om hva som skjer med skoleresultatene i Oslo dersom vi tar hensyn til foreldrenes sosiale bakgrunn. Rakner glansbildet? Nei, snarere bekreftes funnene. Når vi tar bort effekten av elevenes sosiale bakgrunn blir Oslo-skolens resultater enda tydeligere. Elevene gjør det bedre enn deres familiebakgrunn skulle tilsi, noe som dessverre ikke er normen i Skole-Norge. Oslo-skolen har med andre ord kommet lenger i å utjevne sosiale forskjeller - Arbeiderpartiets historiske målsetting - enn noe annet fylke i landet.Dette kan umulig ha gått Arbeiderpartiet på Stortinget hus forbi. I så fall er det oppsiktsvekkende. Derfor går de videre til neste myte, heller ikke den ny.

Den andre forklaringen deres er at Oslo-skolen fritar svært mange elever fra å delta i de nasjonale prøvene. Dette er en påstand som er tilbakevist gjentatte ganger, men Arbeiderpartiet vil ikke lytte. Jeg skal derfor gjøre et nytt forsøk med et helt ferskt eksempel.

Det er gode grunner til at vi har fritaksregler for eksempel for elever som nylig har kommet til Norge og har særskilt norskopplæring. Oslo-skolen fritar også langt færre elever enn de kunne ha gjort, og ingenting tyder på at fritaksmuligheten misbrukes.

Men la oss i stedet angripe saken fra en annen innfallsvinkel: Om vi tenker oss at vi inkluderte absolutt alle elever som fikk fritak, og så antok at alle disse elevene fikk absolutt alt feil på prøvene. Også da ville Oslo hatt bedre resultater enn alle de andre store norske kommunene, bortsett fra Bærum. Og dette er lesing 5. klasse, hvor flest får fritak.

Oslo-skolens gode resultater kan ikke bortforklares. Jeg mener vi i stedet må forstå og lære. Ikke for å blåkopiere i alle kommuner, men fordi det største problemet i Norge er alle kommunene som ikke klarer å løfte elevene slik de gjør i Oslo.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.