Arbeidsmarkedet for innvandrerkvinner

ARBEID: Regjeringen er opptatt av de særskilte utfordringene kvinner med innvandrerbakgrunn møter på arbeidsmarkedet. To ferske Fafo- rapporter dokumenterer at kvinner med innvandrerbakgrunn har lang vei til jobb. Under halvparten av kvinner med ikke-vestlig bakgrunn har lønnet arbeid. Tre av fire polske kvinner i Oslo arbeider med renhold, stort sett i private hjem mot svart betaling. Dette er viktig kunnskap å ta med seg i inn i den pågående debatten om arbeidsinnvandring. Årsakene til kvinners sysselsettingsproblemer er sammensatte. Afsan Rafiq peker på at mange sliter med å få godkjent utdanning fra hjemlandet. Hun har rett i at godkjenningsordningen er en av barrierene.

DET HUN UNNLATER å nevne, er at regjeringen faktisk gjør noe for å fjerne denne hindringen. I januar besluttet vi å opprette et nasjonalt informasjonssenter for godkjenning av utdanning fra utlandet. Regjeringen legger altså til rette for at denne prosessen skal gå lettere. I stortingsmeldingen om arbeid, velferd og inkludering, som regjeringen la fram i fjor høst, har vi satt fokus innvandrerkvinner og arbeid, og vil innhente mer kunnskap om barrierene de møter i arbeidslivet.Jeg blir derfor nokså overrasket over at Rafiq i Dagbladet 14. mars mener jeg driver ansvarsfraskrivelse. Problemene med godkjenningsordningen oppstod ikke etter regjeringsskiftet høsten 2005, men har eksistert lenge. Det er bra vi er enige om behovet for endring. Men med tanke på at Rafiqs eget parti Høyre ikke løftet en finger for å løse problemene så lenge de selv satt i regjering, finner jeg kritikken av sittende regjering noe underlig.