VANT STOR PRIS: Dagbladets journalist Gunnar Thorenfeldt fikk overlevert Den Norske Arbeidsmiljøprisen av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og direktør Kjetil A. Vedøy i Arbeidsmiljøsenteret. Foto: Eivind Senneset
VANT STOR PRIS: Dagbladets journalist Gunnar Thorenfeldt fikk overlevert Den Norske Arbeidsmiljøprisen av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og direktør Kjetil A. Vedøy i Arbeidsmiljøsenteret. Foto: Eivind SennesetVis mer

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie hedret journalist

Arbeidsmiljøprisen gitt til Dagbladets journalist

Den Norske Arbeidsmiljøprisen er i dag blitt tildelt Dagbladets journalist Gunnar Thorenfeldt.

BERGEN (Dagbladet): Prisen ble utdelt av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie under Arbeidsmiljøkongressen i Bergens storstue Grieghallen.

- Prisen i år går til en reporter og gravende journalist som i årevis har jobbet fokusert og systematisk med spørsmål knyttet til arbeidsmiljø og sosial dumping, leste juryens leder Kjetil A. Vedøy fra juryens begrunnelse.

Gunnar Thorenfeldt har jobbet lenge med å belyse pågående arbeidsmiljøkriminalitet i Norge og internasjonalt.

- Han har vært en sentral bidragsyter til at hans arbeidsgiver Dagbladet utrettelig har bidratt til å sette søkelys på arbeidsmiljøutfordringer, kriminalitet og helseskader i arbeidslivet. I tillegg har han gjennom sitt arbeid vist hvilke byråkratiske hindringer som må adresseres for å kunne håndheve lovverk og rettigheter på en bedre måte for både norske og utenlandske arbeidstakere i norsk arbeidsliv, forklarte direktør Vedøy.

- Kriminell virksomhet

Han la til at årets prisvinner ikke bare får prisen for sitt utrettelige og vedvarende arbeid for å sette søkelys på arbeidsforhold og arbeidslivskriminalitet i Norge.

- Vi har spesielt lagt merke til hans evne til å sette fokus på ulike miljøer og grupperinger som driver kriminell virksomhet og utnytting av arbeidstakere i et internasjonalt perspektiv.

- Mange ofre for farlige og uverdige arbeidsforhold i Norge er utenlandske statsborgere. I sitt arbeid for å avdekke kritikkverdige forhold har årets vinner flere ganger gjennomført reportasjereiser til Øst-Europa og Mongolia for å finne ofrene og dokumentere hvordan kriminelle utenlandske nettverk er aktive i norsk arbeidsliv.

Juryen peker også på at journalist Gunnar Thorenfeldt gjennom sitt arbeid gjennom flere år har satt søkelys på politiske og byråkratiske myndigheters beslutninger på arbeidslivsfeltet i Norge.

- Resultatet av hans arbeid er økt kunnskap i det norske samfunn om hvordan arbeidslivskriminalitet påvirker mange sider ved samfunnet vårt.

Sjefredaktør John Arne Markussen i Dagbladet sier at Gunnar Thorenfeldt har grunnlagt en ny journalistisk sjanger.

- Svært viktig

- Å skrive om arbeidsmiljø handler ikke lenger om bare politikk og rettigheter. Det handler i 2016 i like stor grad om å avdekke organisert kriminalitet, menneskehandel og internasjonale kriminelle nettverk. Det som en gang var politisk journalistikk og rettighetsjournalistikk, er også blitt kriminaljournalistikk, sier Markussen.

- Resultatene av denne type gravende journalistikk er svært viktig for oss som jobber med arbeidsmiljøutvikling. Vi trenger denne kunnskapen om hva som faktisk foregår i norsk arbeidsliv for å kunne ta riktige beslutninger som skal kunne verne norske og utenlandske arbeidstakere mot kriminell utnyttelse og overgrep. Både på norsk jord og i utlandet, sier direktør Kjetil A. Vedøy ved Arbeidsmiljøsenteret.

- Dette er utrolig hyggelig. Først og fremst ville ikke dette vært mulig uten de nærmere hundre personene som har stått fram og turt å fortelle sine historier. Flere har blitt truet, og flere av dem som har stilt opp i Dagbladet har mistet jobben sin. Derfor er vi nettopp så glade for at de har turt å fortelle sin historie, og ta den omkostning det er ved å stå fram. Det er det som er kjernen i prosjektet, å gi en stemme til de som blir utnyttet og misbrukt i Norge, sier Gunnar Thorenfeldt.

- Må snakke med de det gjelder

Han etterlyser at flere snakker med de som jobber nederst på rangstigen i Norge, og som må ta belastningen med det nye arbeidslivet.

- Jeg har holdt foredrag for både Arbeidstilsynet og andre etater, og da pleier jeg alltid å si det samme: «Den beste metoden for å oppdage arbeidslivskriminalitet er å snakke med de det gjelder», sier Thorenfeldt.

Han er glad for at Dagbladet både har muskler og vilje til å satse på kvalitetsjournalistikk.

- Dette ville ikke vært mulig uten innsatsen og støtten fra fantastiske kolleger i Dagbladet, spesielt Arve Bartnes som har hatt reportasjeledelse på disse sakene i en årrekke. Derfor regner jeg dette som en pris som går til hele Dagbladet, sier Gunnar Thorenfeldt.

Det er over 50 år siden Den Norske Arbeidsmiljøprisen ble delt ut første gang. Dette er den originale Arbeidsmiljøprisen i Norge, og det var i 1961 at prisen ble delt ut for første gang.