Arbeidsstipend til kritikere

KRITIKK: I Dagbladet den 24. desember, skrev komponist G. O. Hægdahl et innlegg under tittelen «Fri oss fra kritikken» hvor han tok kraftig avstand fra Norsk kritikerlags krav om egne arbeidsstipend for kritikere (Dagbladet 15. desember). Ifølge Hægdahl er kritikerne «overflødige [...], mislykkede kunstnere eller overbeleste kunstteoretikere [...], en slags kunstdiktatorer som forsøker å tvinge sine personlige oppfatninger og smak på brukerne av kunsten». Dersom det stemmer at kritikerne er vår tids overflødige kunstdiktatorer, så er vi fullstendig enige med Hægdahl: Kast kritikerne ut av staten! Hægdahls virkelighetsforståelse er imidlertid ulykksalig fordreid. I dag er det kunstnerne som mottar statlige stipendier. Den samlede bevilgningen i 2005 var på drøyt 177,6 millioner kroner. Kritikerne får under 100 000 kroner i reisestipend. Norsk kritikerlag ønsker ikke i denne omgang å utfordre kunstnerstipendiene - uten kunstnerstipend ville både publikums og kritikernes hverdag vært gråere.Samtidig frykter Norsk kritikerlag, at dersom vi ikke styrker den kvalifiserte kritikken i en bred offentlighet, så vil samtalen om kunsten bli henvist til den private salongen eller de kommersielle massemediene. I en slik verden vil det være umulig å skille den som roser fra den som smisker. Men akkurat det er kanskje ikke kunstnerne selv så opptatt av.