KULTURKRITISK: Ari Behn har et kulturkritisk prosjekt gående, i følge Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere. Fotoo: Lars Eivind Bones.
KULTURKRITISK: Ari Behn har et kulturkritisk prosjekt gående, i følge Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere. Fotoo: Lars Eivind Bones.Vis mer

Ari Behn «tematiserer og kritiserer norsk mentalitet»

Les begrunnelsen for Ari Behns kunstnerstipend, og hva han skal bruke det til.

||| Før påske ble det kjent at Ari Behn er tildelt et kunstnerstipend på 20 000 kroner, men ikke hva han skal bruke det til.

Dagbladet har innhentet begrunnelsen fra Statens kunstnerstipend, der det kommer fram at prinsesse Märtha Louises skrivende ektemann har planer for både en ny roman og ei samling noveller, og at han tenker å bruke stipendet i forbindelse med dette.

I begrunnelsen for tildelingen blir det vist til at Ari Behn debuterte med «den oppsiktsvekkende og sterke novellesamlingen Trist som faen i 1999», og at han siden har gitt ut tre bøker til.

Kulturkritisk«Med debuten viste han seg som en stram forteller som med få riss kunne etablere spenningsfylte situasjoner, og dette talentet benytter han også i seinere bøker, selv om romanformen åpner for mer fabulerende og detaljerte framstillinger,» mener stipendgiverne.

De peker også på at Ari Behn har «et kulturkritisk prosjekt gående i sin skrivekunst, der han tematiserer og kritiserer norsk mentalitet».

Statens kunstnerstipend skal ifølge sin egen nettside gi skapende og utøvende kunstnere mulighet til å være kunstnerisk aktive slik at de skal kunne bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv.

Ved tildeling skal det bare legges vekt på kunstnerisk aktivitet og kvalitet.

Oppgavepliktig
Ordningen omfatter fem forskjellige stipendtyper, og Ari Behn har fått et såkalt diversestipend, som fra og med 2008 erstattet tidligere småstipend.

Diversestipendet skal være et bidrag til den kunsteriske virksomheten til den enkelte søkeren. Det kan blant annet gis støtte til etablering, kurs, reiser, studium, fordypning, material, utstyr, markedsføring, konsulentbistand og så videre.

Dette stipendet har en maksimumsgrense på 60 000 kroner og det blir utbetalt som et engangsbeløp. Det blir ikke trukket skatt av stipendet, men det er oppgavepliktig.

Må rapportereEtter avsluttet stipendperiode må Ari Behn og alle andre mottakere sende inn en rapport om bruken av stipendet til Statens kunstnerstipend.

Totalt er det bevilget 215 millioner kroner til kunstnerstipend og garantiinntekter for 2010. Det er tildelt totalt 641 kunstnerstipend, derav 429 diversestipend av typen Ari Behn har fått.

Tildelingen foretas av Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere, på vegne av Kulturdepartementet. Tildelingen skjer etter innstilling fra stipendkomiteer oppnevnt av kunstnerorganisasjonene.