Tåler åpenhet: En organisasjon som Forsvaret tåler også godt å være åpen om det som ikke fungerer så bra som vi skulle ønske, skriver Harald Sunde. Illustrasjonsfoto: Øistein Norum Monsen
Tåler åpenhet: En organisasjon som Forsvaret tåler også godt å være åpen om det som ikke fungerer så bra som vi skulle ønske, skriver Harald Sunde. Illustrasjonsfoto: Øistein Norum MonsenVis mer

Åpenhet i Forsvaret

Forsvaret tåler å være åpen om det som ikke fungerer så bra som vi skulle ønske.

14. juni skriver hovedverneombud i Hæren kritisk om ytringsfrihet i Forsvaret. Hovedbudskapet er at offiserer kues til taushet av forsvarsledelsen og ansattes rett til å delta i den offentlige debatt bare gjelder når det passer ledelsen. At hovedverneombudet i Hæren opplever at det er så liten åpenhet i Forsvaret at hans primære kanal for tilbakemelding til forsvarsledelsen blir Dagbladet, er noe som må tas på største alvor.

Jeg har ved flere anledninger tatt til orde for større åpenhet i Forsvaret. Forsvaret er statens sterkeste maktmiddel, og forankring og troverdighet i den norske befolkningen er helt grunnleggende. Åpenhet om Forsvarets virksomhet er viktig i så måte, fra anskaffelsesprosesser, store prosjekter, pågående omstillinger, operasjoner, øvelser og ikke minst til de resultatene vi oppnår. Derfor har Forsvaret lagt opp til å være så åpen som mulig, innenfor det som er operasjonsmessig og sikkerhetsmessig ansvarlig. Hovedregelen for ansatte i Forsvaret er at den enkelte kan uttale seg fritt om sitt ansvarsområde og sitt fagfelt. Dette gjelder ikke bare solskinnshistorier, en organisasjon som Forsvaret tåler også godt å være åpen om det som ikke fungerer så bra som vi skulle ønske.

Når det gjelder tillitsvalgte og verneombud, kan det sies at de i sin natur har en vaktfunksjon. Det skal sies tydelig fra dersom arbeidsforholdene er av en slik art at det har negative følger for ansatte. I Forsvaret har vi flere slike tilbakemeldningskanaler internt, både i kommandolinja og i tillitsvalgtapparatet. Som forsvarssjef har jeg etablert faste møter med tjenestemannsorganisasjonene, utover de etablerte møter som Hovedavtalen i staten fastsetter. Der er det stor takhøyde, og hensikten er nettopp å få tilbakemeldinger og diskutere saker som angår organisasjonene og deres medlemmer. På samme måte og med samme hensikt er det faste kontaktmøter med Forsvarets hovedverneombud.

Jeg ønsker altså en åpenhetskultur i Forsvaret internt, så vel som eksternt. Det skal være gode muligheter for våre ansatte til å fremføre synspunkter på saker eller arbeidsmiljøet. I saker der ledelsen har tatt sin beslutning, gjelder lojalitetsplikten som beskrevet i våre etiske grunnregler. Innenfor disse rammene oppfordres Forsvarets ansatte til å uttale seg om sitt fag- og ansvarsområde.

Jeg kjenner meg ikke igjen i hovedverneombudet i Hærens negative beskrivelse av åpenhetskulturen i hele Forsvaret. Derimot vil jeg fremheve viktigheten av åpen kommunikasjon internt slik at våre ansatte opplever at de har gode arenaer for å fremføre synspunkter, i kommandolinja så vel som i tillitsmannsapparatet.