Arkitektur i stampe

Oslo trenger en Byplansjef med stor B, og en Plan med stor P. En byplansjef som kan løfte hånden og trekke de store linjer. En byplansjef med ansvar og visjoner.

Det ble én av konklusjonene på debatten som Norske Arkitekters Landsforbund i går inviterte til i Oslo, der presidenten Ketil Kiran og arkitekt Niels A. Torp var blant dem som refset norske myndigheter for fraværet av en arkitekturpolitikk.

  • Politikere som har skuslet bort Operaen, og som, ved manglende handlekraft og uenighet, har sørget for at utbyggingen både av Middelaldermuseet og nye museumsbygg på Tullinløkka står i stampe.
  • Er politikerne tunghørte? Tenker de mer på gjenvalg enn på de store linjer i landet vårt? Er det en fundamental feil i vårt politiske system som gjør dette mulig, der ansvaret pulveriseres fordi vi ikke har byplanleggeren med de store visjonene?
  • Det er ingen diktator arkitektene, eller vi som skal bo i byene, søker, men kanskje en ny Harald Hals, som så linjene og som etterlot seg smykker i Oslo, blant dem boligkompleks på Torshov. I Kulturdepartementet skal det finnes en skisse til en arkitekturmelding. Er en gjeninnføring av byplansjefen tenkt der?

Samtidig som de slipper til individuelle utbyggere som smeller opp bygningskolosser, uten å tenke på hvor de befinner seg i et bylandskap, og i hvilken sammenheng de skal stå i framtida. Utbyggere som bare har som mål å tjene penger, og som ved sine inngrep frister andre investorer.

Verdenshistorien er full av store byplanleggere som engasjerte tidenes fremste arkitekter og kunstnere til byggverk. Vel var mange av dem diktatorer som ville ha minnesmerker over seg selv, og som ikke tok det så nøye om det gikk med noen tusen liv, «vår kulturarv er despoters verk», som professor i arkitektur, Erik Lorange, uttalte i et intervju jeg hadde med ham. Og han føyde til at «hvis ting skulle skjedd gjennom håndsopprekning i folkestyrenes saler, hadde det ikke sett ut».

Som kunne sørge for at Bjørvika kunne bli den bydel den har potensial til. Ifølge Niels A. Torp den største utfordringen i Oslo siden Christian IVs tid.

«En by skal være en vev av alle former, den skal ha en stor meny, ikke bare næringsbygg. I et atskilt byrom blir du knivstukket og voldtatt,» sa Niels A. Torp.

Noe å tenke på?