DIGITALT: Digitalisering av arkivmateriale vil dramatisk øke tilgjengeligheten av materiale for publikum og forskere. Foto: NTB Scanpix
DIGITALT: Digitalisering av arkivmateriale vil dramatisk øke tilgjengeligheten av materiale for publikum og forskere. Foto: NTB ScanpixVis mer

Debatt: Kultur

Arkivverket tar vare på kulturarven

Arkivverket har i lengre tid arbeidet med å se på mulighetene for å bevare materialet digitalt.

Meninger

Vi viser til Gudleiv Forrs innlegg «Digitalt og genialt?» i Dagbladet 29. mars. Innlegget er ikke basert på kunnskap om Arkivverkets virksomhet.

Forr er urolig for at Arkivverket vil destruere den skriftlige kulturarven. Vi kan berolige med at Arkivverket ikke har slike planer.

Det er en vesentlig større mengde bevaringsverdig arkivmateriale på papir i offentlig og privat sektor enn hva Arkivverket og arkivsektoren for øvrig har lagringskapasitet til. Alle nasjonalarkiv i vår del av verden har tilsvarende utfordringer.

Også Arkivverket har derfor i lengre tid arbeidet med å se på mulighetene for å bevare materialet digitalt. Denne muligheten ble omtalt i stortingsmeldingen om digitalisering av kulturarv, nr. 24 (2008-2009).

Digitalisering av arkivmateriale vil dramatisk øke tilgjengeligheten av materiale for publikum og forskere.

Destruksjon av eldre verdifullt kildemateriale er ikke ledd i dette. Arkivverket vil selvfølgelig ta vare på originalt materiale av historisk verdi.