Armslag eller knebling?

Mandag ansetter Høyre-byrådet i Oslo ny direktør for Plan- og bygningsetaten. Byråd for nærings- og byutvikling, Olaf Stene, har bestemt seg. Men hvem og hvorfor, holder han tett med foreløpig. Også om den nye direktøren vil få mer innflytelse, større uttalerett og muligheter for å røpe visjoner før den politiske silen blir tatt i bruk.

  • Har debatten om byplansjefens funksjon påvirket prosessen, slik at vi får en sterkere etatsjef?
  • Likevel, slik Oslos styringsett fungerer, vil byplansjefens spillerom alltid være avhengig av det armslaget det sittende byråd gir. Et modig og åpent byråd, uredd for offentlighetens påvirkning, utvider etatsjefens handlingsområde. Det motsatte kan lamme etaten.
  • «Slik kan vi ikke ha det,» uttalte professor ved Arkitekthøgskolen, Karl Otto Ellefsen, under høringen om byplanlegging i Oslo forleden.
  • Kan hende er det nettopp da politikere trenger fagetatens kompetanse. Uttalte ikke SV-politiker Kari Pahle i den anledning til Dagbladet at de har de sterke utbyggerne på nakken? De som nesten for enhver pris vil gjennomføre sine byggeprosjekter. En svak politiker som bare tenker på dagens velgere og ikke på hovedstadens framtid, kan bli skjebnesvanger for byen. For eksempel i tendensen til å betrakte enhver åpen plass som gratis tomt, som Kåre Willoch har uttalt. I tendensen til å bygge inn det offentlige rom som er vårt felles eie. De åpne plassene som er våre møterom, bymenneskets psykiske parkeringsplass, slik professor i arkitektur - Thomas Thiis-Evensen - ser dem, med arkitekturhistorien i ryggen.

Ikke selve ansettelsesprosessen, ifølge Stene. Men den har forsterket interessen for Oslos framtid og dermed på sikt forhåpentligvis skjerpet politikerne. Flere øyne følger dem.

Han mener at Oslo, som i dag står foran dramatiske omstillinger, ikke må være avhengig av dag-til-dag-politikere. De langsiktige planene bør styres av byplanetaten.

Byråd Olaf Stene er innstilt på at etaten er aktiv utad i overordnede spørsmål, før de kommer til politisk behandling. Men når planene for Oslo kommer inn i den politiske prosessen, er det ikke naturlig for Stene at etatdirektøren deltar i diskusjonen.

Kampen om Oslos sjøside, Bjørvikas utvikling, store oppgaver venter etaten og dens sjef. Våger politikerne å lytte mer til en kraftfull fagetat? Det bør de.