Arne Garborg fyller 150 år

Unge, norske jazzmusikere hyller Jærens store sønn.

2001 er romanforfatteren, lyrikeren, dramatikeren og dagbokforfatteren Garborgs år. Elegant og velartikulert skrev han også essays og artikler om politikk, religion, filosofi, litteratur og språk. Garborg var nynorskforkjemperen som skrev på riksmål og ga ut Hjaa Ho Mor (Ho Mor) på begge språk. Blant de mange bøkene hans er det episke storverket Haugtussa, gjennombruddsboka Bondestudentar og dagboksromanen Trætte Mænd.

På torsdag feires bursdagen hans på Blå av SUS. Jazzmusikerne Erlend Lygren, Morten Quenlid, Ole Jørn Myklebust, Halvard Aase og Karen Frøsland har satt sammen et program direkte inspirert av Garborg. Erlend Lygren er musikalsk leder for prosjektet som forener Garborgs tekster med jazz fra 2001.

Garborg-året åpnes med bekransning utenfor Deichmanske kl.10.30 og utstilling i vestibylen. Kl. 12.00 er det offisiell åpning og festforestilling i Det Norske Teateret.