Arne Nordheim

Født 20. juni 1931 i Larvik.

  • Utdannet ved Musikkkonservatoriet i Oslo, studerte seinere i København og Stockholm.
  • Opptatt av elektroniske virkemidler i musikken siden 60-årene.
  • Gjennombrudd med sangsyklusen «Aftonland» (1959), «Eco» (1968) vant ham Nordisk Råds pris.
  • Internasjonal berøm-melse med ballettmusikken til «Stormen» (1979)
  • Norsk kulturråds ærespris 1990
  • Formann i Ny Musikk 1964- 70 og Norsk Komponistforening 1974- 79.
  • Kilde: Store norske leksikon