Arntzen, Arthur

Bibliografi:

•Og langsomt kom lyset (Fagbok-kunst, m/Kaare Espolin Johnson) 1998

• Oluf for evig (ill. av Dagfinn Bakke) (humor) 1997

• Dokker kan flire : elendighet i utval (ill. av Dagfinn Bakke) (humor) 1996

• Æ lyg ikkje (ill. av Dagfinn Bakke) (humor) 1994

• Æ gjer meg ikkje (ill. av Dagfinn Bakke) (humor), 1994

• Det svær æ på (ill. av Dagfinn Bakke) (humor), 1992

• Småkarer under frostmåne (selvbiografi) 1990

• Oluf samla (ill. av Dagfinn Bakke) (humor) 1990

• Æ sei ikkje meir (ill. av Dagfinn Bakke) (humor) 1990

• Rapport fra Rallkattlia (ill. av Dagfinn Bakke) (humor) 1989

• Siste Oluf Ill. av Dagfinn Bakke (humor) 1989

• Rallkattlia. (ill. av Dagfinn Bakke) (humor) 1988

• Super Oluf. (ill. av Dagfinn Bakke) (humor) 1988

• Oluf R. (ill. av Dagfinn Bakke) (humor) 1988

• Oluf og Emma (ill. av Dagfinn Bakke) (humor) 1987

• Nye Oluf (ill. av Dagfinn Bakke) (humor) 1987

• Han Lars (ill. av Dagfinn Bakke) (humor) 1987

• Ho Emma (humor) 1982

• Super Oluf (humor) 1982

• Rapport fra Rallkattlia (humor) 1980

• Oluf R. (humor) 1974

• Han Oluf (humor) 1974