Artister som gikk på trynet

- Platesuksess kan bli penge- helvete

  • Jahn Teigen : Fikk til akkordløsning med kreditorene takket være velvillige hjelpere. Skyldte over fire millioner bl.a. etter ulykkelig byggesak i Tønsberg. Slapp unna med å betale 25 prosent av gjelda.
  • Ole Paus : Gikk konkurs i 1991 etter revyfiaskoen «Lørdag hele uka». Gjorde opp for seg.
  • Stephen Ackles: Slått konkurs 16. juli 1997 med krav på 1,2 millioner, hvorav 400000 kroner er restskatt for flere år og manglende innbetalt forskuddstrekk.
  • Jørn Hoel: På konkursens rand i 1991 etter at fylkesskattesjefen i Troms og Tromsbanken krevde sitt.
  • Terje Schrøder i Great Garlic Girls: Konkurs to ganger. Sist før jul i 1997. Samlet krav: 2,2 millioner.
  • Terje Tysland: Garden hans gikk på tvangsauksjon tidlig på 90-tallet.

  • Arne Bendiksen:
Gikk konkurs i 1983 da selskapene hans hadde pådratt seg gjeld på over 30 millioner.