Arveavgift og fordeling

Ingress

Meninger

På ett område mumler partiet Høyre ikke. Det er når det gjelder skattelettelser. Partiet vil redusere formuesskatten med mange milliarder kroner i løpet av kommende fireårsperiode. Denne uka kom også bekreftelsen på at partiet vil fjerne arveavgiften i løpet av de første to åra i maktposisjon. Vel å merke hvis høstens stortingsvalg ender med borgerlig valgseier. Da skal det mye til at det ikke blir flertall Stortinget for Høyre-nestleder Jan Tore Sanners valgløfte denne uka.

Dette er klassisk og nøye gjennomtenkt Høyre-politikk. Folk som må betale arveavgift, ville selvsagt sluppet å betale den. Hver og en av oss tenker først og fremst på oss selv og på vår egen lommebok. Derfor velger vi politikere som kan ta vanskelige valg på vegne av fellesskapet og som nødvendigvis må forsøke å forvalte og fordele innsamlede skatter og avgifter på beste måte.

Staten krever noe mer inn fra dem som har for å gi til dem som har mindre. Det er en viss progressivitet i skattesystemet. Kall det gjerne et element av Robin Hood. Ved siden av en sentralisert inntektspolitikk er norsk fordelingspolitikk årsaken til at det i Norge er relativt små forskjeller mellom folk. Det er ansett som en fordel for alle. Bindsterk forskning viser at alle har det bedre i land med små forskjeller enn i land med store. Jo større forskjell det er på fattige og rike i et samfunn, jo verre er det for alle - inkludert de rike.

Høyres skattepolitikk vil gjøre forskjellene i Norge større. Det vil også være en konsekvens av å fjerne arve-avgiften. Selv om den ikke utgjør mer enn drøyt 2 milliarder kroner i året, vil mestparten av beløpet tilfalle dem med størst skatteevne. Dessuten vil en fjerning av arveavgiften øke forskjellene gjennom generasjoner. Valget av foreldre og besteforeldre vil igjen få større betydning. Særdeles gunstige skattesubsidier til boliginvesteringer vil bli enda gunstigere. De mest formuende vil bli enda mer formuende. Høyre viser stadig til eksempler som skal dokumentere at arveavgift og formuesskatt rammer urettferdig. Det er politikk bygget på anekdoter. Urimeligheter i systemet bør selvsagt rettes opp. Bunnfradrag og satser må stå i forhold til verdien av det som arves. Men avgiften og fordelingsvirkningen bør ivaretas. De som arver mye, vil alltid klare seg.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.