Arver gjerne ungdommen

Endelig en som støtter Riksteater-sjef Bente Erichsen: Tove Bratten er leder for de frie teatergruppenes organisasjon i Norge, og tar gjerne over ansvaret for å bringe teater ut til norske skoleelever.

Erichsen har fått så øra flagret den siste uka, fordi hun vil legge ned ungdomssatsingen Unge Riks og begrense antall spillesteder for Riksteatret.

- Det er ikke nødvendigvis negativt at Riksteatret legger ned Unge Riks. Den arbeidsdelingen mellom Riksteatret og frie grupper som Bente Erichsen legger opp til, er fin, sier Tove Bratten.

Hun leder Danse- og Teatersentrum, en paraplyorganisasjon for frie teatergrupper som også driver prosjektet Norsk Scenekunstbruk. Det er en formidlingssentral for teaterforestillinger i 11 av landets fylker, med et årlig budsjett på sparsomme 1,5 millioner.

- Vi kan tilby teater fra en stor meny, til dem som ber om det. Vår styrke er at de forestillingene vi kommer med, faktisk er ønsket av fylkene, sier Bratten.

- Kan dere fylle hullene etter Unge Riks?

- Vi har allerede mange skoleforestillinger og kan ta over etter Unge Riks hvis vi får midler til å utvide prosjektet.

- Hvor mange millioner?

- Rikskonsertene bruker 42 millioner på sine skolekonserter, det frie miljøet har til sammen 30 millioner til produksjon og formidling av sine forestillinger. For 40 millioner kunne vi hatt Norsk Scenekunstbruk på skoler i alle landets fylker.

UTFORDRER: Tove Bratten i Danse- og Teatersentrum vil at frie teatergrupper tar over skoleforestillingene etter Unge Riks.