Asbjørnsen får biografi

Vår store eventyrsamler Peter Christen Asbjørnsen får nå sin biografi.

Forfatteren Truls Gjefsen er i gang med arbeidet, og boka ventes på markedet kommende høst.

Det er tidligere utgitt fire bøker om Asbjørnsen, men det er mer enn 50 år siden Knut Liestøl utga den siste.

- Mye er kommet til av kunnskaper og endret forståelse siden dette, og det fordrer at Peter Christen Asbjørnsen på ny plasseres inn i norsk kulturhistorie, heter det fra forlaget Andresen & Butenschøn.