Askeonsdag

Ingress

Meninger

Det er askeonsdag, den første dagen i fasten og den tradisjonelle tiden for fornyelse, anger og omvendelse i kirken. I den katolske kirken deler presten ut askekors og formaninger. I år bør Den katolske kirke rette blikket mot seg selv.

I dag bringer Dagbladet nye opplysninger i katolikk-saken. Dagbladet har avslørt at Den katolske kirke urettmessig har meldt inn tusenvis av personer, innvandrere fra land der katolisismen dominerer, uten deres samtykke. Det kan dreie seg om over 67000 personer over fire år, noe som på årets budsjett er verdt 50 millioner kroner i offentlig støtte. Summen utgjør mer enn en tredjedel av kirkens bevilgning for 2015, som er på 130 millioner kroner.

Etter det Dagbladet kjenner til, er det nå dyp uro blant flere ansatte i kirken. I en e-post sendt fra en betrodd ansatt, varsles Fylkesmannen i sterke ordelag om at kirkens behandling av medlemssaken er preget av «bagatellisering, tåkelegging, underlig omgang med fakta og klossete forsøk på økonomisk skadebegrensning» som er i strid med normal etikk og kirkens normer og idealer og «meget mulig dreier seg om lovbrudd»

Ifølge varsleren har kirkeledelsen visst om praksisen i lang tid, men ikke tatt varselet til følge. Ingenting i korrespondansen med Fylkesmannen tyder på at ledelsen selv har varslet om de mest alvorlige forholdene. Snarere tvert imot. I den årlige beretningen til Fylkesmannen er ikke den såkalte «telefonkatalog-metoden» nevnt som en del av kirkens rutiner for innmelding. E-posten er svært alvorlig for kirkens sak, dersom det som framkommer er riktig. Inntrykket som etterlates, er at medlemsrotet ikke er en glipp, men bevisst og systematisk juks.

Kirken har iverksatt sin egen gransking - en kirkerettslig og etisk undersøkelse ledet av en skotsk pastor. Det holder ikke. Dette handler om mulige lovbrudd, og et strafferettslig oppgjør skal ikke privatiseres. Det er naturlig at politiet kobles inn. Fylkesmannen burde ha tatt det ansvaret for lenge siden.

En lett omskriving av et av versene i Salomos høysang er på sin plass: Vend om, vend om, på hele sulamitten.