Åsne-angrep oste av misunnelse

Brevet fra NRK-medarbeidere til juryen for Den store journalistprisen i 2002 var sterkt preget av sjalusi.

 • NRK-sjef stoppet Åsne

  Åsne Seierstad hadde åpenbart klart å skaffe seg uvenner i NRKs utenriksredaksjon etter bare noen få oppdrag for avdelingen. Da Journalistprisens jury ønsket en vurdering av den unge reporterens innsats for kringkastingen, lot ikke svaret vente på seg.

  Etter det Dagbladet.no erfarer, mottok juryen en epost undertegnet av flere NRK-medarbeidere.

  Hovedinnholdet skal stamme fra et forholdsvis kort notat utenriksavdelingens sjef Tomm Kristiansen skrev internt i NRK. Det er uklart om Kristiansen på dette tidspunkt kjente til at Seierstad var kandidat til journalistprisen og burde ha skjønt at hans vurderinger ville komme juryen for øre.

  Brevet fra flere NRK-ansatte, som trolig alle var medarbeidere i utenriksredaksjonen, hadde ifølge våre kilder en svært «ubehagelig tone».

  Utenriksredaktør Gro Holm avviser at flere av medarbeiderne står bak brevet.
  - Ingen av mine medarbeidere, nåværende klubbledelse i Dagsrevyen eller meg selv kan huske å ha hørt om denne saken, sier Holm til Dagbladet.no. Hun var selv nestleder i klubben og avviser at de hadde noe dette brevet å gjøre.

  Det er derimot uklart om brevet fikk avgjørende betydning for juryens vedtak, slik Dagens Næringsliv mener å vite.

  Andre hevder at fordi Seierstad på det tidspunkt bare hadde levert et lite antall NRK-reportasjer fra Afghanistan, ble det lagt større vekt på hennes avisartikler i Dagbladet og Aftenposten.

  Seierstad hadde imidlertid jobbet frilans for NRK tidligere og levert flere reportasjer fra Kosovo. På et debattmøte i mars 2001, referert i fagbladet Journalisten, forteller hun at det var nødvendig å glemme etikken i reportasjearbeidet på grensa mellom Kosovo og Makedonia. Men kilder i NRKs utenriksavdeling avviser at man var misfornøyd med hennes reportasjer fra Balkan.

  Den misunnelige tonen i brevet skal også ha gjort at jurymedlemmer tilla det mindre vekt.