Asyl-instrammingen

«Det at regjeringen nå vil stramme inn på asylpolitikken er et folkekrav, men tiltakene er ikke ikke nok til at asylstrømmen vil reduseres!

Tobias i tårnet

«På samme dag som regjeringa legger fram sine innstramminger i asylpolitikken, kommer TV2 med en meningsmåling de karakteriserer som «overraskende».

Målingen viser at at 57 % er positive til at asylmottak etableres i kommunen de bor i, mens 32 % er negative. Regjeringen, i likhet med mange mediesynsere, har her latt seg narre av en gruppe med svært aktive fanatiske innvandringsmotstandere til å tro at Norge har blitt et land av rabiate rasister, og at en strammere innvandringspolitikk er et bredt folkekrav. Det er det altså (og heldigvis) ikke. Det er et trist grep regjeringen nå gjør, og ingen av regjeringspartiene kommer til å vinne stemmer på det.

Isfjell«Regjeringen viser med dette for hele Norge at de føler at det er begynt å brenne under føttene på dem.

Er forøvrig enig at innstramming må til, men dette var jo bare et mikroskritt i riktig retning, så det hele virker litt desperat og patetisk...

Roy T«Dette var puslete av regjeringen og betyr ingenting for framtidig innvandring til Norge. Regjeringen reagerer altfor seint! Dette er bare kosmetikk og et mer eller mindre hjelpeløst forsøk på å gjenvinne velgere.

trinnvis