Asylsituasjonen er under kontroll

DEBATT: Jan Tore Sanners framstilling stemmer ikke med virkeligheten, skriver Libe Rieber-Mohn.

Asylpolitikk: Høyre har gjennom sommeren forsøkt å skape et bilde av at norsk asylpolitikk er ute av kontroll, senest gjennom et innlegg av Jan Tore Sanner i Dagbladet 8. august. Det er en framstilling som ikke stemmer med virkeligheten. Vi klarer å skaffe tak over hodet til alle som kommer, og utlendingsmyndighetene er tilført ekstra ressurser for å få unna søknadsbunkene. I dag har vi over 10 000 beboere i mottak. Vi vil også klare å huse nye asylsøkere.

Økningen i antall asylsøkere er utfordrende. Det er behov for et betydelig antall nye mottaksplasser, og myndighetene er avhengig av at alle stiller opp. Mange har tatt ansvar og lagt seg i selen. Politikere og befolkningen på Andøya skal ha stor ros for hvordan de har tatt imot planene om et nytt mottak. Sanner legger i sitt innlegg vekt på tre momenter: Det må ikke skapes falske forhåpninger om hvem som kan få asyl, myndighetene må sikre en rask behandling av søknadene, og de som får opphold, må sikres en rask bosetting.

Det er ingen uenighet om dette. Regjeringen har sikret UDI nødvendige ekstraressurser til saksbehandling. Kommunene har fått økt sine tilskudd for å lette bosettingen. Regjeringen har også iverksatt flere tiltak for å begrense antallet grunnløse asylsøknader.

Utlendingsforvaltningen har de siste årene gjennomført omfattende kvalitetsreformer, og det jobbes kontinuerlig med å bedre effektiviteten, noe som selvsagt er utfordrende i tider der systemet blir satt under press på grunn av sterkt økende saksinngang. Vi er mottakelige for gode forslag på hvordan utlendingsforvaltningen kan bli enda bedre.

Historisk sett har det vært store variasjoner i antallet asylsøkere til landet. Under Bondevik II-regjeringen, med Erna Solberg som statsråd for innvandringsfeltet, var vi i 2002 oppe i 17 500 asylsøkere.

Fra redaksjonen: Debatten under er stengt på grunn av rasistiske ytringer. Det er fullt lov til å ytre seg kritisk om norsk asylpolitikk på Dagbladet.no, noe debatten under viser. Det vi derimot ikke tillater er rasistiske ytringer og sjikane. Da må stenge debatten.

NYE I NORGE: Mohammud (t.v.) og Ahmed ved Lødingen asylmottak. Foto: STIAN ANDERSEN
NYE I NORGE: Mohammud (t.v.) og Ahmed ved Lødingen asylmottak. Foto: STIAN ANDERSEN Vis mer
Asylsituasjonen er under kontroll