Asylstopp?

«Vil bare gjøre oppmerksom på at Frp ikke er mot arbeidsinnvandring, slik LO er. De vil heller ha inn kvalifisert arbeidskraft, enn innvandrere som trenger psykiatrisk behandling, integrering og oppasning. Disse innvandrerne er en direkte utgift. At vi kommer på nivå med Danmark, som er et mer internasjonalt rettet samfunn enn Norge, og Finland, som har et mer konkurransedyktig utdannelsessystem enn Norge, er på tide. Så får vi heller hjelpe dem i de landene de er i. Mogens Glittertun

«Det er jo akkurat dét som er problemet for mange velgere – Frp’s mangel på solidaritet for mennesker som er vanskelig stilt. Det er på mange måter en forlengelse av den ekstremt liberale markedspolitikken partiet støtter: har du ikke en fordel framfor konkurrentene dine er det over og ut. Til sist er Frp IKKE for å øke bistanden til u-land. Snarere vises det ekstremt liten vilje til å «hjelpe dem der de er». Argumentet skal bare rettferdiggjøre en usympatisk og navlebeskuende politikk. Bttrolls

«Vi må klare å ta oss av de vi allerede har tatt imot før vi kan åpne slusene for mer asylinnvandring. De rødgrønne er unnvikende i dette spørsmålet. I verste fall lyver de for å gi inntrykk av at det ikke er noe problem. Jeg har mer tillit til dem som kaller en spade for en spade. Magnus

«Selvfølgelig er ikke Frp mot arbeidsinnvandring. De er ikke imot noe de så lenge det gagner deres egen egoisme.

Egoisme