At de orker!

  • VG går nå ut og tar Hamar-bisp Rosemarie Køhn i forsvar mot prestene i bispedømmet som har startet en aksjon til støtte for den permitterte presten Siri Sunde. Sunde er som kjent fritatt for prestetjeneste fordi hun lever i homofilt samboerskap, og biskopen har bevilget seg et solid pusterom for å avklare alle forhold rundt saken. Det er dette opplegget de 28 prestene setter i fare. For dette med homofile er jo så uendelig vanskelig innad i Kirken. Og orden må det være også der, skriver VG.
  • For vår del skjønner vi lite av hva VG besværer seg over. Kirken har jo selv påført seg sitt homofiliproblem, og etter hvert er det vel bare innenfor Kirkens organer man er opptatt av slike saker. Atnoen i det hele tatt orker å bruke tid på en slik sak, får også bli deres problem. Det norske folk har for lengst avfunnet seg med at det er forskjellige preferanser på det seksuelle området.