BLE INTERVJUET: Etter at Julian Assange hadde holdt sitt 20 minutter lange innlegg ble han intervjuet i vel 20 minutter, med oppfølgende og kritiske spørsmål, skriver artikkelforfatteren. Bildet er tatt utenfor den ecuadorianske ambassaden i London. Foto: Frank Augstein / AP / NTB Scanpix
BLE INTERVJUET: Etter at Julian Assange hadde holdt sitt 20 minutter lange innlegg ble han intervjuet i vel 20 minutter, med oppfølgende og kritiske spørsmål, skriver artikkelforfatteren. Bildet er tatt utenfor den ecuadorianske ambassaden i London. Foto: Frank Augstein / AP / NTB ScanpixVis mer

Debatt: Holbergdebatten

At innlederne kan være kontroversielle, er ikke et problem

Holbergdebatten i Bergen 2. desember har ført til mye engasjement.

Meninger

Det var stor interesse for debatten på forhånd, fullsatt universitetsaula under arrangementet og mange kommentarer etterpå.

Som ventet er det ulike meninger om innholdet i debatten og innleggene i aulaen, og debatten fortsetter i ulike medier. Det er slik det skal være, og det er meningen med Holbergdebatten.

To mediekommentatorer, i Dagbladet og Bergens Tidende, har kritisert innlegget til Julian Assange og til dels innlegget til John Pilger. Det har jeg ingen kommentar til. De har imidlertid også kritisert opplegget for debatten. De mener at særlig Assange ikke ble nok korrigert og motsagt og stiller spørsmål om hvorfor han fikk komme. Dette vil jeg kommentere.

De to kommentatorene gir ikke en dekkende framstilling av helheten i Holbergdebatten. Temaet var «Propaganda, facts and fake news».

Det var tre inviterte innledere, ikke bare Assange og Pilger, men også Jonathan Heawood, som sto i klar kontrast til de to andre. Resultatet ble alt i alt tre kritiske, men likevel nokså forskjellige innledninger.

Etter at Assange hadde holdt sitt 20 minutters innlegg, ble han intervjuet av Ole Sandmo i vel 20 minutter, med oppfølgende og kritiske spørsmål.

Det var også avsatt tid til spørsmål fra medier og publikum i aulaen, dels etter innledningen fra Assange og intervjuet med ham, dels etter de to andre innledningene, til sammen ca 45 minutter. Medier var på forhånd oppfordret til å stille utfordrende og kritiske spørsmål, men ingen av dem benyttet seg av det, heller ikke de to svært kritiske mediekommentatorene.

Årets Holbergdebatt ble arrangert av Holbergprisen, i samarbeid med Fritt Ord og Norsk PEN. Opplegget og programmet har vært offentlig kjent og bredt distribuert i flere måneder.

Vi mottok få kritiske kommentarer til dette før arrangementet i aulaen. Etter arrangementet har vi fått mange positive kommentarer, men altså også svært negative reaksjoner fra de to mediekommentatorene.

Arrangørene av Holbergdebatten er selvsagt ikke ansvarlige for hva innlederne og andre debattanter sier, men vi har ansvaret for opplegget av debatten og for invitasjoner av innledere. Debatten skal fokusere på viktige samfunnsspørsmål, få fram ulike synspunkter og gi rom for alternative forståelser og kritiske perspektiver. At innlederne kan være kontroversielle, er ikke et problem i en slik sammenheng.

Under årets Holbergdebatt kom det fram betydelig kritikk av etablerte medier, særlig fra to av innlederne.

Det er ikke overraskende at mediene tar opp denne kritikken og drøfter den. Det er imidlertid tankevekkende, ikke minst i lys av den mediekritikken som kom fram under debatten, at nettopp mediekommentatorer møter denne kritikken ved å gå så langt i retning av å hevde at kritikerne ikke burde slippe til eller at de burde «korrigeres».

Som hovedarrangør av Holbergdebatten, vil Holbergprisen merke seg alle positive og negative kommentarer til årets opplegg, og vi vil være opptatt av å utvikle best mulige opplegg for framtidige arrangementer.