Attac - men ikke med brustein

«Attac i Norge tar sterkt avstand fra all bruk av vold fra demonstranter, og fra unødvendig vold fra politiets side.»

Nå har de vært på banen, alle sammen: stortingspolitikere, næringsliv, politi, kommentatorer, partiledere og - MotAttac. Antall leserinnlegg i avisene om saken viser at det som hendte i Göteborg 14.- 17. juni engasjerer folk og opprører mange. De færreste snakker om de store sakene på den globale agendaen; om Tobin-skatt, skatteparadis og handelspolitikk. I stedet er det volden og opptøyene, fordelingen av skyld og ansvaret til organisasjoner som Attac som er tema. Attac er en forkortelse for «Association for the Taxation of financial Transactions for the Aid of Citizens», og organisasjonens Norges-avdeling ble stiftet 31. mai 2001.

Attac ser det som sitt ansvar å føre en saklig og konstruktiv dialog med politikere, politiet, organisasjoner og våre egne 2500 medlemmer i Norge. Det er derfor på høy tid å klargjøre en del sentrale punkter. Attac i Norge tar sterkt avstand fra all bruk av vold fra demonstranter, og fra unødvendig vold fra politiets side. Også den daglige ledelsen i Attac Frankrike uttaler at de «tar fullstendig avstand fra gruppene av provokatører som ødela og plyndret i Göteborg sentrum under EU-toppmøtet». Volden er også et brudd på praksisen med et demokratisk samarbeid mellom organisasjonene som blir opprettet i forbindelse med de store samlingene mot den nyliberalistiske politikken. Fra flere hold har det blitt antydet at Attac tjener på at store toppmøter utvikler seg til regelrette gateslag ved at vi får oppmerksomhet og medieomtale. For Attac Norges vedkommende har opptøyene i Göteborg ført til at vi har brukt den siste uken til å dementere at vi viste fram rumpene våre og kastet brostein gjennom vinduene til byens handelsstand.

Attac mener at det er fredelige demonstranters soleklare rett å markere sine synspunkter i forbindelse med globale toppmøter, med slagordet «en annen verden er mulig». Når endringene av verden blir framstilt som en naturlov, opplever folket og politikerne at deres egen politiske makt er svekket, og at de må kjempe om makten til å bestemme over sin egen framtid. At maktesløshet og en økt radikalisering fører regelrett pøbel og voldelige aktivister sammen, kjenner vi fra nynazistiske kretser. Dette kan ikke frata vanlige folk retten til å demonstrere fredelig. Dette kan ikke gi myndighetene anledning til å bruke politiet på oss og lukke møtene sine. «Volden gir god ammunisjon til alle dem - regjeringer og næringslivsorganisasjoner i første rekke - som med god grunn uroer seg over den folkelige motstanden mot politikken de fører, og som griper sjansen til å prøve å kriminalisere kampen mot en dypt urettferdig sosial orden,» heter det i uttalelsen fra Attac Frankrike etter Göteborg. Attac tar derfor sterkt avstand fra utviklingen mot å lukke møter, flytte møter til ørkenen, la politikerne føre toppmøtedebattene kun på Internett, og generelt behandle alle demonstranter som mistenkelige personer.

Attac er en internasjonal organisasjon som finnes i rundt 30 land. Flere av disse landene har også egne Attac-grupper i parlamentene som jobber med globale spørsmål, og i Norge har flere stortingspolitikere skrevet under på et opprop om en skatt på valutaspekulasjoner, en Tobin-skatt. Attacs medlemmer slutter seg til en politisk plattform. Denne plattformen skisserer en forståelse av de negative konsekvensene av globaliseringen: om demokratiunderskuddet i den globale økonomien, miljøtrusselen, om behovet for å bekjempe skatteparadis og spekulasjonsøkonomi, alt med ikkevoldelige midler. De som vil klistre på oss at vi er mot handel og globalisering, overser at mange av våre saker får bred støtte fra venstresiden til så vel liberale og verdikonservative på den tradisjonelle politiske aksen. Overalt i verden hvor Attac dukker opp, viser dette seg å være organisasjonens styrke.

Ved flere anledninger i Göteborg følte Attac-medlemmer og en rekke andre fredelige aktivister sin egen sikkerhet satt i fare. Dette bekreftes av representanter for det svenske politiet, som innrømmer å ha hatt mer enn nok med å beskytte seg selv og sine egne kolleger. Situasjonen for 19-åringen som ble skutt ned av politiet er fortsatt uviss. Overdreven maktbruk, hester og slagvåpen ble satt inn i situasjoner hvor dialog og kommunikasjon mellom politi og demonstranter kunne løst det hele i minnelighet. Politiets beleiring av overnattingsstedet Hvidtfeldtska Gymnaset på torsdag og skuddene som falt fredag, satte standarden for resten av helgens arrangementer. Det førte blant annet til at kommunikasjonen og avtalene mellom arrangørene og politiet brøt sammen. Attac vil avvente konklusjonen fra granskingskommisjonen som er satt ned i Sverige, men vi vil allerede nå stille oss sterkt kritiske til det vi opplevde som unødvendig politivold under toppmøtet.

Attac var i Göteborg fordi det ble avholdt et EU-toppmøte der samtidig som USAs president hadde samtaler med EU-politikerne. Sammen med rundt 20000 mennesker fra mange land markerte vi våre synspunkter i fredelige demonstrasjoner. Attac vet at det tas en rekke viktige avgjørelser som får følger også for vår framtid på EUs toppmøter, uavhengig av norsk medlemskap i unionen. Derfor stilte vi sammen med Attac fra hele Norden en rekke krav til politikerne på toppmøtet. Blant annet krevde vi at EU snarest må innføre en Tobin-skatt for å dempe valutaspekulasjon, og at unionen må fordype og intensivere bekjempelsen av finansiell kriminalitet og såkalte skatteparadis. Et annet krav fra Attac var at EUs medlemsland snarest må avskrive det de fattigste og mest gjeldstyngede landene skylder.

Attac deltok derfor på flere lovlige demonstrasjoner og markeringer for å få fram sitt budskap. I tillegg til dette ble det arrangert en rekke seminarer og paneldebatter med internasjonalt anerkjente foredragsholdere. Attac Sverige hadde klart å få i stand en to timer lang konfrontativ dialog mellom representanter fra en rekke grasrotbevegelser og EU-toppene. Et av hovedpoengene var å markere de ulike synspunktene og å klargjøre de faktiske meningsforskjellene mellom disse bevegelsene og politikerne, noe som lyktes i stor grad. Både Attac Sverige, som i dag har 5000 medlemmer, og statsminister Göran Persson betegnet dette som historisk.

Attac er blitt beskyldt for å være for naive i forkant av Göteborg. Ingen kunne forutsett utfallet av toppmøtet, men Attac Norge innrømmer at vi kunne gått klarere ut og markert vår avstand til eventuell voldsbruk som ville komme. De som kjenner det internasjonale Attacs treårige historie burde likevel ikke være i tvil om vår ikkevoldelige linje. Attacs mål er å gjenvinne og styrke den demokratiske styringen av samfunnet. Vi er avhengig av en bred støtte i opinionen for at våre saker ikke bare skal bli synlige, men også fulgt opp av våre politikere. Vi er imidlertid fullt klar over at dette er utopisk dersom vi blir forbundet med steinkasting.

Aktivister over hele verden diskuterer nå framtidige strategier for at dette ikke skal gjenta seg på G8-møtet i Genova i juli, på WTO-møtet i Quatar i november eller under det belgiske formannskapet i EU for resten av 2001. Sosiale bevegelser som mener at «en annen verden er mulig», slik som Attac, vil fortsette å demonstrere for å kreve tilbake makten over vår verdens framtid.

Alle som hadde en seriøs politisk agenda tapte på at Göteborg utviklet seg til de verste gatekampene og raseringene et europeisk toppmøte har opplevd. Den globale, strukturelle volden mot verdens fattige gjennom et urettferdig handelssystem bekjempes ikke med steinkasting i gatene.