Attacs bredde

ATTAC: I Dagbladet 12. desember avviser Attac-leder Magnus Marsdal kritikken fra Ketil Raknes om at han ikke er rette mann til å lede en tverrpolitisk organisasjon. Marsdal mener at alle som oppfatter det slik at han har en egen politisk agenda på ytterste venstre fløy som farger hans Attac-engasjement, tar feil.Men dersom Attac-lederen oppfattes som representant for en ytterliggående venstreside, er det vel uheldig for bevegelsen samme hva Marsdal selv mener om saken. Dette er ikke noe Ketil Raknes har funnet på. Også tidligere Attac-leder Nina Drange sier (i Klassekampen 5. desember) at hun er enig i Raknes\' kritikk av venstredreiningen i Attac.Når det gjelder resultatene av Attacs arbeid, tar Marsdal feil når han fremstiller det slik at de har æren for at regjeringen trekker kravene mot ulandene i WTO-forhandlingene. Dette er noe en rekke norske organisasjoner har jobbet med i mange år. Attac Norge har faktisk ikke klart å sette en eneste av de store internasjonale Attac-sakene på dagsorden (Tobinskatt, skatteparadiser, etc) fordi Marsdal og hans kumpaner bruker energien på innenrikspolitikk og samarbeid med LO i stedet for å skape en bevegelse som kan fylle et åpenbart tomrom i organisasjonsfloraen.