Autofil-reklame er greit

Samarbeidet mellom NRK og Se og Hør-forlagets bilblad Autofil er helt greit, mener Pressens Faglige Utvalg.

Det konkurrerende forlaget Publish AS, som utgir bilbladet Drive, klaget NRK inn for PFU, men fikk ikke medhold i at NRK brøt god presseskikk og reglene for tekstreklame.

Konkurrenten mener TV-programmet Autofil, med sin tittel, logo og programleder Jan Erik Larssen, er en reklameplakat for Se og Hør-forlagets blad Autofil.

Integritet

PFU viser til at NRK har lisensiert merkevarenavnet Autofil til Se og Hør-forlagets bilblad. Utvalget peker på at det foreligger en betydelig markedsføringseffekt, men at dette ikke nødvendigvis er et brudd på tekstreklamebestemmelsene. Utvalget viser til at kjernen handler om journalistisk integritet og stoffets troverdighet og uavhengighet.

Premie

Publish AS klagde også NRK inn for PFU fordi Autofil-programleder Jan Erik Larssen i et innslag i ungdomsprogrammet Blender, delte ut et årsabonnement av bladet Autofil som en premie i sendingen. PFU mener det er presseetisk legitimt å operere med produkter av ulike slag som premier i redaksjonelt styrte konkurranser. PFU konkluderer med at NRK ikke har brutt god presseskikk.

(NTB)

<B>VANT FRAM:</B> Sprelske Jan Erik Larsen i utofil kan fortsatt bli avbildet på forsiden av bladet Autofil uten at det bør oppfattes som reklame.