Automatjubel med bismak

Det vil være en gedigen brøler av Norsk Tipping å bli med på en eventuell tvangsutplassering av nye automater, på tvers av folkeviljen i en rekke norske kommuner, skriver Thorbjørn Skaug.

ONSDAG 14. MARS falt det dom hos EFTA-domstolen i saken om norske spilleautomater. Da dommen ble offentliggjort i Luxembourg ble det klart at det ikke er i strid med EØS-avtalen at Norsk Tipping kan få enerett på drift av spilleautomater i Norge.Det var daværende kulturminister Valgerd Svarstad Haugland som i sin tid startet prosessen med å gi Norsk Tipping enerett til spilleautomatene. Begrunnelsen var at man dermed kunne få bedre kontroll med driften og derved dempe faren for spilleproblemer. Lov om dette ble vedtatt av Stortinget i 2003. Den er imidlertid fortsatt ikke iverksatt. Bakgrunnen for dette er bl.a. at EFTAs overvåkingsorgan ESA grep inn og mente at et monopol på spilleautomater ville være et brudd på EØS-avtalen. I tillegg startet ulike rettsprosesser med den private spilleautomatbransjen i Norge.

DEN NORSKE STAT har altså vunnet fram og fått EFTA-domstolens godkjenning til å opprette monopol på driften av spilleautomater. I beruselsen over dommen har det kommet gledesytringer fra regjerings- og stortingshold, fra Norsk Tipping og fra norsk idrett. Fredrik Sejersted hos regjeringsadvokaten betegner dommen som en seier for Stortinget og de mange spillegale som nå vil få hjelp. Kulturminister Trond Giske sier at dommen først og fremst er en seier for de spilleavhengige og kampen mot spilleavhengighet som et folkehelseproblem. Også hos overskuddsmottagerne har det vært jubel. I Norges Idrettsforbund uttrykkes det betydelig glede over den store seieren for Staten, Norsk Tipping og idretten.I dagene som har fulgt etter dommen har imidlertid jubelen fått en besværlig bismak. Det viser seg nemlig at de spilleavhengige og deres pårørende ikke deltar i jubelen. Det gjør heller ikke fagpersoner som er engasjert i spilleproblematikk. De hadde håpet på et annet resultat, nemlig et totalforbud mot spilleautomater. Nå derimot ser det ut som de fortsatt skal bli truet av avhengighetsskapende innretninger; denne gang i form av statlige spilleautomater.

DOMMEN FRA LUXEMBOURG gir den norske staten tillatelse til å opprette monopol på spilleautomatdrift. Den gir imidlertid ikke noe påbud om at slike automater skal utplasseres. Det vil fortsatt være opp til norske myndigheter hvorvidt man vil iverksette slik drift, eller om man vil la være. Et Norge fritt for spilleautomater er derfor fortsatt et høyst aktuelt alternativ! Norge kan selv bestemme hva som vil være mest hensiktsmessig.Fortsatt drift av spilleautomater vil kunne gi betydelige inntekter til ulike organisasjoner. Selv om dette (selvsagt) er hovedbegrunnelsen for automatene, er det imidlertid ikke slike argumenter staten har framført når man har argumentert for statlig og fortsatt drift av spilleautomater. Argumentene har i stor grad vært relatert til bekjempelsen av spilleproblemer. Stilt overfor spørsmålet om det ikke er bedre med et totalforbud, har det fra statlig hold blitt gitt to hovedargumenter:1) Ved et totalforbud vil det bli et problem med illegale spilleautomater2) Ved et totalforbud vil de som har blitt spilleavhengige på grunn av automater begynne å spille pengespill på internett

DISSE ARGUMENTENE er til dels overdrevet, til dels feilaktige. Problemet med eventuelle illegale automater kan i stor grad forebygges ved hjelp av en kontrollert avvikling av de nåværende automatene i form av en innleverings- og panteordning. Om det så fortsatt skulle bli noen spredte illegale automater vil dette aldri komme i nærheten av noe stort samfunnsproblem slik vi har med dagens spilleautomater.

ARGUMENTET MED at de som har blitt spilleavhengige på grunn av automater vil søke til andre spill er feilaktig. Ved en fjerning av spilleautomatene vil tvert imot disse personenes spilleavhengighet i betydelig grad være løst. Forklaringen på dette er at de avhengighetsskapende mekanismene ikke først og fremst skyldes trekk hos de spilleavhengige, men er de direkte knyttet til hvordan spilleautomatene er innrettet. Det er automatene som har skapt problemene, og når disse fjernes vil også problemene være løst. De spilleavhengige og deres pårørende kan da endelig puste lettet ut.Det framholdes at Norsk Tippings automater skal være mindre aggressive enn dagens automater. Dette er riktig. De vil bl.a. være saktere, gi mindre toppgevinst og premieutbetaling vil gå via kvittering. Problemet er bare at skal man oppnå den forventede inntjening vil det ikke holde at tilfeldig forbipasserende putter på et par mynter i ny og ne. Det vil trengs betydelig spilling for å skaffe et stort overskudd. Av erfaring vet vi at dette ikke vil bli likt fordelt i befolkningen. Det vil igjen være de spilleavhengige som vil måtte blø. Det vil vise seg svært vanskelig, for ikke å si umulig, å få i pose og sekk på dette området. Og da vet vi hvem som vil stå igjen som tapere.

I FJOR OPPSTOD DET en ordføreraksjon som spredte seg over hele landet. Kommune etter kommune gjorde vedtak om at de tok sikte på å bli automatfrie kommuner. Dette gjaldt selvsagt også om det skulle bli aktuelt med utplassering av spilleautomater fra Norsk Tipping. Slike automater vil ikke være velkomne. Det vil følgelig være en gedigen brøler av Norsk Tipping å bli med på en eventuell tvangsutplassering av nye automater, på tvers av folkeviljen i en rekke norske kommuner.Norsk Tipping har generelt et godt navn og rykte. Blir de likevel med på å presse spilleautomater på befolkningen, er det all grunn til å tro at tilliten til spilleselskapet vil rase kraftig nedover.Dagbladet har på lederplass flere ganger påpekt at spilleautomater ikke har noen plass i norsk kultur og tradisjon, og at det ikke finnes noe folkelig krav om å beholde dem. Dette er riktig. Spilleautomater hører historisk og logisk hjemme på kasinoer. Kasinodrift er ikke tillatt i Norge. Av denne åpenbare grunn bør man derfor la være å spre det mest typiske kasinospillet, nemlig spilleautomater, utover det ganske land.