SVIKT: ANSA-presidenten mener helseministeren svikter i oppfølgingen av autorisasjonsordningen for dem med helsefaglig utdannelse fra utlandet.
SVIKT: ANSA-presidenten mener helseministeren svikter i oppfølgingen av autorisasjonsordningen for dem med helsefaglig utdannelse fra utlandet.Vis mer

Autorisering av utdanning:

Autorisasjonsskandalen

Dagens autorisasjonsordning fungerer skandaløst dårlig når det kommer til helsefaglig utdannelse.

Meninger

Dersom nordmenn velger å studere enkelte retninger i utlandet, må de søke om autorisasjons til å utøve yrket sitt når de kommer hjem til Norge. Det gjelder yrker som helsepersonell, lærere, sprengingseksperter og så videre. Dette er rett og rimelig, og sikrer at de som praktiserer disse yrkene med utdannelse fra utlandet har en faglig bakgrunn som er «jevngod» med den norske.

Foto: Ragnhild Utne
Foto: Ragnhild Utne Vis mer

Men når det kommer til autorisasjon av de med helsefaglig utdannelse fungerer ordningen i dag skandaløst dårlig . Dette gjør at vi får den ene autorisasjonskrisen etter den andre. Tidligere har vi hatt saken der sykepleierstudentene i Australia ikke lengre fikk praktisere som sykepleiere i Norge, og siden oktober har vi hatt den pågående psykologi-saken der studenter med utdannelse fra Ungarn og Polen ikke får autorisasjon som psykologer i Norge. Disse sakene har vist nettopp hvor svakt og mangelfullt regelverket er i dag.

Psykologi-saken begynte med studentene på ELTE-universitet i Budapest. I 13 år har nordmenn studert ved dette universitet for så å komme hjem til Norge å få autorisasjon til å praktisere som psykologer.

Men over natten, en dag i oktober, fikk en stor gruppe studenter avslag på sin søknad om autorisasjon. Det hadde ikke skjedd vesentlige endringer i utdanningsløpet i Ungarn og det hadde heller ikke skjedd endringer i autorisasjonsregelverket her i Norge. Så hvorfor får de ikke lengre autorisasjon?

Det har ikke jeg noe godt svar på, og det har tilsynelatende ikke helseminister Bent Høie heller. Man kan da tenke at hvis regelverket er så dårlig, så tar vel helseministeren ansvar for at regelverket endres, slik at Helsedirektoratet kan behandle utenlandsstudenter på en forsvarlig måte. Men nei da, det skjer ingenting og svaret fra Høie er unnvikende. Resultatet er at studentene sitter igjen med usikkerhet og håpløshet som er konsekvens av et dårlig regelverk.

Autorisasjonsordningen er så dårlig at den er en direkte trussel mot internasjonalisering og tilgangen på kompetent helsepersonell. Usikkerheten som skapes er med på å heve terskelen for å ta steget ut til utlandet for å få sin utdannelse. Jeg frykter at kjernen av problemet er ren og skjær etnosentrisme. Regelverket skal sikre at utdanningen er «jevngod», men fokuset er på «identisk». Man er redd for alt som ikke er helt som i Norge og klarer tilsynelatende ikke å akseptere at noe kan være like bra, uten å være likt!

Dette er en direkte motpol til ønske om økt internasjonalisering av norsk høyere utdanning og behovet for flere kvalifisert helsepersonell i Norge. ANSA og utenlandsstudentene forventer at Høie tar ansvar.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.