PASSER IKKE PÅ: Landbruksminister Sylvi Listhaug.
PASSER IKKE PÅ: Landbruksminister Sylvi Listhaug.Vis mer

Av jord er det kommet

Det gjør det prekært at Norge passer på den lille matjorda som finnes her.

Meninger

I innspurten fram mot valgdagen har spørsmål om jordvern og landbrukspolitikk blitt skjøvet høyere opp på dagsorden. Det synes stadig klarere at ansvaret for å verne om norsk matjord er noe den sittende regjering tar for lett på. Det legger de for dagen blant annet når de går inn for å fjerne jordvern som mål i ny nasjonal transportplan. Når Jernbaneverket ønsker å legge beslag på matjord for å kunne bygge togparkeringsplasser ved flere stasjoner i Akershus, er det også en varsellampe.

Bevaring av matjord er utvilsomt et nasjonalt anliggende. Likevel overlater regjeringen viktige avgjørelser om jordvern til lokale myndigheter. Lokalpolitikerne står under press fra alle kanter og vil i mange tilfeller være fristet til å la hensynet til næringsliv og boligutbygging komme først. Mye av matjorda som bør vernes, ligger da også i nærheten av attraktive byer og tettsteder som opplever stor vekst, der mange kunne tenke seg å profitere på kvadratkilometerne. Nettopp derfor er det viktig at det i slike saker er en mer strategisk, spesialisert og helhetlig styring fra sentralt hold.

Å la matjord bli underlaget for boliger eller idrettshaller, eller for den famøse kommende Ikea-filialen i Vestby, er svært kortsiktig. I en skiftende verden er det viktig å kunne brødfø egen befolkning, og ikke være avhengig av politiske og økonomiske svingninger internasjonalt. Det samlede arealet dyrket mark minsker på verdensbasis. FN har kalt 2015 for «jordsmonnsåret», og sender klare signaler om at det må bli mer dyrket mark for å kunne gi mat til en voksende verdensbefolkning. Det gjør det desto mer prekært at Norge passer på den lille matjorda som finnes her.

Det er ikke mange tiåra siden mat var et knapphetsgode også i Norge. Ingen kan være sikre på hvor lenge dagens overflodstilstand vil vare. Bare tre prosent av Norge er i dag dyrket mark, og det er ingen grunn til at dette skal ofres for næringslokaler og boligprosjekter som ville kunne ligge like godt på skrinnere underlag. Bygg, som i hus, står godt på fjell. Bygg, som i korn, gjør det ikke.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.