NAZISAMMENLIGNING: Det innvandrings- og islmkritiske nettstedet document.no er blitt sammenlignet med naziavisen Der Stürmer. Foto: Bundesarchiv
NAZISAMMENLIGNING: Det innvandrings- og islmkritiske nettstedet document.no er blitt sammenlignet med naziavisen Der Stürmer. Foto: BundesarchivVis mer

Avduket & avslørt?

I den grad det har vært tvil om hvor document.no befinner seg, synes redaksjonen nå fast bestemt på å posisjonere seg langt ut på ytterkanten.

Meninger

Det innvandrings- og islamkritiske nettstedet document.no har nå publisert andre nummer av sitt nye trykte magasin. Da de publiserte det første nummeret, var det mange som reagerte, fordi karikaturen som preget forsiden lett kunne forstås som en rasistisk fremstilling av arabere. Den nye forsiden bekrefter at reaksjonene dessverre var berettiget.

En av dem som reagerte på det første nummeret var SVs stortingsrepresentant Snorre Valen, som i innlegget «De dehumaniserende tegningene» (Aftenposten 06/12/2013) trakk linjene tilbake til den beryktede naziavisen Der Stürmer på 1930-tallet. Redaktør for document.no Hans Rustad, godt flankert av en rekke andre aktører, gikk i strupen på Valen, og mente at Valen simpelthen ikke hadde forstått tegningen.

Document.no påsto at det ikke dreide seg om en rasistisk karikatur av arabere, men en politisk kritikk av den arabiske våren. Det ble vist til at flere enn araberne var grovt karikert, eksempelvis en kapitalistisk gris og trolig en russisk general som forsyner seg like grådig av gryta som de stygge araberne med sine store nesegrev. Like bak dem alle står mannen med ljåen og to selvmordsbombere som skal til å sprenge alt i luften. At man fremstiller det som om andre ondskapsfulle krefter har slått seg sammen med araberne, minsker imidlertid ikke rasismen. Det er i sum liten tvil om at karikaturen spilte på mange av de samme strengene som antisemittiske tegninger i mellomkrigstiden. Dette gjør selvsagt ikke document.no til Der Stürmer, men det er like fullt et problem når en aktør som document.no helt ignorerer farene ved å leke seg med så grove, stereotypiske virkemidler.

FØLG DAGBLADET MENINGER PÅ TWITTER OG FACEBOOK

I den grad den første tegningen kunne tolkes på forskjellige måter, har document.no med sitt nyeste verk fjernet all tvetydighet. Heller enn Der Stürmer synes den siste karikaturen å være inspirert av vulgærpropagandaen fra norsk ytre høyre på 80-tallet. Bildet fremstiller det norske hus, hvor døren er sparket inn, og det strømmer inn en endeløs rekke av arabiske kvinner med mange barn, østeuropeiske håndverkere og søreuropeere som virker som karikaturer på den italienske mafiaen. Kinesere, eskimoer, mexicanere, arabere - det er omtrent ingen grupper som er utelatt. Alle er en del av problemet, av styggedommen som invaderer Norge.

Nordmannen ligger under den innsparkede døren og spreller, mens den trampes over av hordene med mennesker som strømmer inn over landet. Ved nordmannens hånd ligger en rose. Med terrorangrepet 22. juli og rosetogene i etterkant frisk i minnet, er dette kanskje det mest usmakelige ved tegningen. Går det an å gjøre dette med mindre fingerspitzgefuhl? Ja, men det ville være en vanskelig oppgave. Gravstøtten over den moderne norske stat kan kanskje forbigås i stillhet, det samme med flaggermusene med menneskeansikter og store neser. Bildet hadde kort sagt passet godt inn i «Norge er vårt», tidsskriftet til Folkebevegelsen mot Innvandring.

I den grad det har vært tvil om hvor document.no befinner seg, og i den grad mange har kviet seg for å se document.no i en rasistisk tradisjon, synes redaksjonen nå fast bestemt på å posisjonere seg langt ut på ytterkanten. På sitt beste var document.no et nokså moderat nettsted man gjerne kunne være svært uenig med, men som var en motpart man burde kunne sette seg ned med. Redaksjonen synes dessverre innstilt på å bevege nettstedet i full fart vekk fra dette. Tilslørte rasistiske holdninger flere har ment å skimte fra tid til annen, fremtrer mer og mer åpent. Det er trist, ikke minst for de mer moderate innvandringskritikerne som slik mister en viktig arena.

Kommentarfeltet ble debattledet av Halvor Elvik.