STIGMATISERING: - En forenklet framstilling kan bidra til stigmatisering av folk som av ulike grunner ikke kan drikke alkohol eller har valgt å la være, skriver artikkelforfatterne.
 
Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen / NTB Scanpix
STIGMATISERING: - En forenklet framstilling kan bidra til stigmatisering av folk som av ulike grunner ikke kan drikke alkohol eller har valgt å la være, skriver artikkelforfatterne. Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen / NTB ScanpixVis mer

Avhold gjør deg ikke deprimert

At det er en sammenheng mellom avhold og dårlig sosial integrasjon, betyr ikke at det første fører til det andre.

Professor Willy Pedersen har skrevet en kurant artikkel om sammenhengen mellom avhold fra alkohol, dårlig sosial integrasjon og psykososiale problemer. Han fant en sammenheng. Ingen bombe. Det er gammelt nytt.

Så ble det fanget opp av forskningsjournalistene i VG og Dagbladet. Da ble det andre boller. «Ensomhet, depresjon OG LITE SEX. Norsk studie ser på unge avholdsfolk» (VG). «Unge avholdsfolk har minst sex og er mest deprimert» (Dagbladet).

Pedersens artikkel er nøktern og edruelig, og viser at det er en statistisk sammenheng mellom å ikke drikke alkohol, sen seksuell debut, svak sosial integrasjon og psykososiale problemer. Den sier likevel lite om hva som er årsak og virkning. Pedersen påpeker selv at sammenhengen kan skyldes andre faktorer, et poeng VG og Dagbladet hopper lett over i sin framstilling

I forskning på alkohol og livsstil blir alkohol ofte kategorisert som årsak, og helseproblemer eller -gevinster som virkning. I mange tilfeller vil dette gi et feil eller misvisende bilde av virkeligheten. Å ikke drikke kan selvfølgelig føre til at ungdom blir sosialt isolert. Så sterk er drikkekulturen i Norge. Men det er også slik at unge som er sosialt isolert sjeldnere havner i sosiale drikkesituasjoner.

Pedersen bruker det å ikke drikke de siste fire ukene som definisjon på avhold, og har ikke spurt deltakerne hvorfor de ikke drikker. Det er to åpenbare svakheter ved undersøkelsen, som gjør det vanskelig å konkludere bastant på bakgrunn av resultatene.

At tabloide aviser lager tabloide overskrifter er ingen overraskelse. Problemet er at en forenklet framstilling av hvordan alkoholbruk og livsstil henger sammen kan bidra til stigmatisering av folk som av ulike grunner ikke kan drikke alkohol eller har valgt å la være. La en ting være klinkende klart: Man blir ikke deprimert av å ikke drikke alkohol. Men man kan bli deppa av lite inkluderende holdninger.

I Norge må du drikke alkohol for å bli inkludert i en rekke sosiale sammenhenger. Dette ekskluderer svært mange mennesker som ikke drikker av helsemessige-, religiøse-, politiske- eller andre årsaker fra å delta i sosialt liv.

At ungdom må begynne å drikke for å bli sosialt integrert er et problem vi som samfunn må ta på alvor. Ungdom med psykososiale problemer får det ikke bedre av å begynne å drikke. De får det bedre av å bli møtt med aksept av folk de møter på byen og på fest.

Følg oss på Twitter