Avinor og «morsom pengekrangel»

PÅ LEDERPLASS

i Dagbladet fredag 6. februar karakteriseres nyheten om at Avinor må få klarlagt hvem som skal betale regningen for nattåpne lufthavner med ambulanseberedskap som «morsom pengekrangel». Dagbladet skriver at «det spiller mindre rolle om Avinor eller Helse Vest betaler regningen». Det er åpenbart behov for en viss oppklaring.

Avinor er brukerfinansiert, ikke finansiert over statsbudsjettet. Avinor må stille krav om å få betalt for de tjenestene vi utfører, på linje med enhver annen virksomhet, offentlig eller privat. Staten kjøper kun tjenester av oss på de regionale lufthavnene. I inneværende år er det statlige kjøpet på ca. 264 millioner kroner, mens Avinors totale omsetning er i størrelsesorden 4,5 milliarder kroner. Hovedinntektene til Avinor er avgiftene fra flyselskapene, pluss kommersielle inntekter på lufthavnene, som f. eks taxfree-salg. I praksis er det den enkelte passasjer som betaler for vår virksomhet.

Dette er bakgrunnen for at Avinor nå må kreve en rask avklaring på hvem det er som skal betale for at vi fortsatt skal kunne opprettholde full beredskap på våre lufthavner for ambulanseflygninger om natten. Vi må vi ha avklaring i god tid før budsjettene legges for 2005. Det er ikke noe alternativ å skyve denne kostnaden over på den vanlige flypassasjer i form av økte avgifter. Dette må betales av de som har behov for døgnberedskapen, og i dette tilfellet er det helseforetakene. Hvordan helseforetakene så får dekket inn disse utgiftene er ikke vår sak, men vi må vite at dette er avklart. Det er under enhver omstendighet helt urimelig at Avinors øvrige passasjer skal subsidiere denne virksomheten, slik det faktisk er nå.