Aviser i endring

Vi signaliserer hvem vi er med hva vi har på oss. I Storbritannia er din avis en ekstra markering av klasse. Men også de store London-avisene, som leses over hele Europa og for en stor del også trykkes på kontinentet, er under forvandling både i utseende og innhold.

Vi signaliserer hvem vi er med hva vi har på oss. I Storbritannia er din avis en ekstra markering av klasse. Men også de store London-avisene, som leses over hele Europa og for en stor del også trykkes på kontinentet, er under forvandling både i utseende og innhold.

Kvalitetsavisene The Independent og The Independent on Sunday er reddet økonomisk og skal igjen kunne leses i det gode, intellektuelle selskap på den kulturpolitiske venstresiden. De skal gå motstrøms igjen. Det var deres opprinnelige konsept, men etter hvert utviklet også disse to avisene seg i moderne retning. De fikk ny og luftig layout i stedet for de gammeldagse tettpakkede sidene, fulgte opp kongelige skandaler og slo seg på livsstil og showbiz. Søndagsutgaven startet en kampanje for legalisering av cannabis.

  •  London-avisene har vært så klart politisk profilert at de har hatt direkte innflytelse på valgresultatene. Den profilen blir nå svakere, mens forbruker- og livsstilstoff får mer plass.
  •  Går de høyt nok treffer de The Express og Daily Mail som er store «middle market»-aviser. Daily Mail har lenge vært den populære liberal-konservative funksjonær-avisen lest på pendlertogene inn til City. The Times har tradisjonelt vært avisa for Bowler-brigaden, som selvfølgelig også leser den rosa Finacial Times, mens den virkelig tradisjonelt konservative The Daily Telegraph er godseiernes trygge avis.
  •  Rupert Murdochs hardhendte hands-on-eierskap i Times-avisene har økt deres opplag og redusert deres troverdighet. De kritiseres nå ofte av andre aviser for unnfallenhet i saker der eieren er involvert, og beskrives i det hele tatt som mer interessert i å fortelle hvordan leseren skal bruke kredittkortet enn hjernen. Dette har eksponert dagsavisen The Guardian og søndagsavisen The Observer som de ledende intellektuelle avisene.

I motsetning til i Skandinavia er britiske aviser også fremdeles preget av klare klasseskiller. De store tabloid-avisene The Sun og The Mirror - store i opplag, men tynne i volum og intellekt - leses i «the lower market». Det ser nå ut til at begge disse avisene beveger seg noe «up-market» med mer politikk og mindre sex.

Det er plass bare til en meget tynn avis mellom alle disse titlene. Så liten at avisfolk i London mener at «The Indies» bare har et sted å legge seg: Helt øverst.