Avistegner får redaktør-smekk

TRONDHEIM (Dagbladet): En tegning som viser Adresseavisens tidligere sjefredaktør Harald Torp som fanebærer for nazismen, ble for sterk for nåværende sjefredaktør Gunnar Flikke.

Redaktøren beklager at tegningen kom på trykk.

Avisas kjente tegner Jan O. Henriksen beklager ingen ting.

«Jan O. kan gå over streken når han setter et tema på spissen. Da er det mitt ansvar å sørge for at vi har rutiner for å stoppe slike tegninger,» skriver sjefredaktør Gunnar Flikke på avisas debattsider, under tittelen «Harald Torp var ingen fanebærer for nazismen».

På samme side bringer avisa et innlegg fra Harald Torps nærmeste etterkommere, som forlanger en umiddelbar og uforbeholden unnskyldning.

- Har jeg gjort en tabbe? Synes du det? spør Jan O. Henriksen når Dagbladet ber om hans syn på tegningen som illustrerer en artikkel av Bernt Hagtvet, om «Fascismen i borgerlig presse».

Tegneren gjør det klart at han ikke deler sjefredaktørens syn, og at han ikke ser noen grunn til å beklage at tegningen kom på trykk. Samtidig sier han at det ville vært helt udramatisk om redaktør Flikke hadde stoppet nettopp denne tegningen.

- Det ville ikke vært noen fare for ytringsfriheten, verken i Adresseavisen eller i Norge, sier Jan O. Henriksen, som understreker at han forstår den vanskelige situasjonen redaktøren står i.

Følelser

- Du må et følelsesmessig forhold til personen Harald Torp for å reagere på tegningen, fortsetter Adresseavisens hustegner som heller ikke har lyst til å fornærme Harald Torps datter og svigersønn.

- Men det de kanskje ikke forstår, er at Torp her er et symbol. Det er ikke Torp som person som er det interessante, det er ikke han jeg er ute etter. Det handler om den borgerlige presses noe brunskimrende stil i den tiden Hitler sitter ved makten, før krigen bryter ut, sier Jan O. Henriksen.

Da Adolf Hitler kom til makten i 1933, ble han ønsket lykke til i en lederartikkel i Adresseavisen. I 1941 ble Harald Torp fjernet fra redaktørstillingen av tyskerne og Nasjonal Samling. Etter krigen kom han tilbake til avisen som sjefredaktør.