Avkortet pensjon

PENSJON: Begrunnet ved at det er penger spart ved å bo sammen «avkortes» pensjonen for gifte pensjonister. Men med denne begrunnelsen skulle naturligvis alle som sparer penger ved å bo sammen betale slik særskatt, eller også må denne diskriminerende særskatten fjernes straks.

Er denne særskatten innført for å oppfordre til skilsmisse og/eller til avvikling av ekteskapet ? Eller tror noen politikere at pensjonen er en ufortjent almisse ?

Dersom foreldre som forsørger sine barn til de kan forsørge seg selv siden blir forsørget av sine barn, da blir to påfølgende generasjoner noenlunde «skuls». Slik er det i mange land, men ikke i Norge. Her forsørger foreldrene sine barn som siden ikke forsørger sine foreldre. Foreldregenerasjonen har derfor en «forsørgerrefusjon» til gode fra neste generasjon for å bli «skuls».

Forsørgeren må tvertimot selv spare til sin pensjon ved en ekstra skatt øremerket til pensjon. Dertil kommer arbeidsgiveravgiften som administreres av folketrygden. Pensjonen er følgelig ingen almisse. At ekstraskatten var stor nok til å dekke pensjonen helt fremgår av at det ble penger til overs som Staten kunne «låne». Renter og renters renter av denne ekstraskatten er naturligvis skattebetalerens penger som bidrar til pensjonen. Denne ekstraskatten burde derfor overføres direkte til pensjonsfondet for best mulig avkastning.

I tillegg kommer at skatt investert i hus og bygninger, veier og bruer og tunneler, flyplasser, sykehus, skoler og universiteter og derved i utdannelse av barn og ungdom og så videre, gir et utbytte som svarer til hva som er blitt investert ved et livs skattebetaling. Uten slike investeringer ville ingen ny generasjon få det bedre enn det var ved starten av den forrige. Dette utbyttet er trolig mer enn stort nok til å dekke investors, det vil si skattebetalerens, pensjon helt.

Pensjonisten har betalt sin egen pensjon ved en forsørgerrefusjon til gode, ved ekstraskatt øremerket til pensjon, og ved utbytte av investert skatt. Arbeidsgiveravgiften kommer i tillegg. Pensjonen er derfor ikke en gave eller almisse. Men politikere har dessverre makt til å avkorte den. Denne avkortingen er en særskatt så urimelig at den enten må avskaffes helt eller gjelde alle som bor sammen, noe som forøvrig ville gitt Staten ekstra inntekter.