GEIT: Dansk økologisk kje.
GEIT: Dansk økologisk kje.Vis mer

Avlivingen må ta slutt

Etisk forkastelig å drepe nyfødte dyr.

Meninger

Moderne landbruk koster, men det er ikke alltid vi ser de totale konsekvensene. Forbrukernes krav om billig mat, og produsentenes behov for lønnsomhet, kan gi effekter som er etisk betenkelige. Det sier Rådet for dyreetikk i en ny uttalelse. Rådet peker på at bruk og kast i husdyrproduksjonen er et samfunnsetisk problem det må gripes fatt i. Særlig gjelder dette produksjonen av geitemelk og egg. Årlig destrueres 3,5 millioner hanekyllinger ved kverning eller de blir gasset i hjel. 23000 kje som ikke kan brukes i produksjon av geitemelk avlives rett etter fødsel. Hadde de blitt foret opp, ville disse dyrene vært en verdifull matressurs.
Det er økonomiske forhold som har styrt utviklingen av produksjonen av geitemelk og egg. Verpehøns vokser saktere enn raser beregnet på kjøttproduksjon, og har mindre kjøttfylde. Foring av kje og slakteutgiftene fører til at prisen på kjøttet blir relativt høyt. Det er en fantastisk råvare, men er i dag bare tilgjengelig i et fåtalls dagligvarebutikker, og vanligvis bare som sesongvare. Landbrukets påstand er at det ikke er tilstrekkelig marked for dette kjøttet. Det er en usedvanlig passiv posisjon når råvaren har høy kvalitet, og dessuten har god status i viktige matland i Sør-Europa.
Manglende dyrevelferd er likevel det mest betenkelige ved disse produksjonsformene. Rådet for dyreetikk fastslår at avliving ved fødsel eller klekking på grunn av manglende lønnsomhet, viser mangel på respekt for liv og derfor er etisk betenkelig. Her viser rådet til dyrevelferdsloven der det heter at «dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for menneskene». Rådet mener også det er forkastelig å avlive og kaste dyr som kunne ales opp og utnyttes i matproduksjon. Det pekes på at svært få forbrukere er klar over denne praksisen, men at forbrukerne har rett til å få informasjon om dette.
Spørsmålet er hva som kan gjøres for å få slutt på, eller redusere omfanget av denne praksisen. Det viktigste er metoder som kombinerer innsats fra myndighetene og en høyere bevissthet hos forbrukerne. Rådet for dyreetikk mener myndighetene må legge til rette for en politikk som finner alternativer til avliving av overskuddsdyr. Dessuten bør forbrukerne få informasjon om sammenhengen mellom produksjonsvilkår og prisen på produktet, og være bevisste på valgene de tar. Slik kan vi både øke dyrevelferden og ta vare på gode matressurser.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.