Avmakt på nettet

Justisminister Aud-Inger Aure sier det er «svært interessant» at den tyske regjeringen vil sensurere hele Internett for å fange opp litt barneporno. Forslaget er neppe mer enn interessant, siden det er bortimot umulig å gjennomføre i praksis. Aure skal ha honnør for engasjementet.

  • Hva er Internett? Jo, det er infrastrukturen. Innholdet i dette verdens største bibliotek blir ikke bedre eller verre enn du og jeg vil. Å si at Internett har skylda for at barneporno spres, er like banalt som å si at det er telefonsystemet som har skylda når noen ringer og truer deg på livet. Norsk politi kan få rettslige kjennelser til å overvåke telefonsamtaler som gjelder narkotika og rikets sikkerhet. Enkelt forklart er det umulig å overvåke nettet på samme måten fordi samtalene ikke går gjennom noen sentral. Dessuten finnes PGP (Pretty Good Privacy) - et krypteringsprogram som ikke engang eksperter fra Pentagon har klart å bryte seg inn i. Så langt teknikken.
  • «Jeg er egentlig ikke bekymret for personvernet eller ytringsfriheten oppi dette,» sier Gisle Hannemyr ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo. «Verken tyskerne eller Aure har ennå sagt noe om hvordan denne «nettsensuren» skal foregå. Slik nettet fungerer i dag, skal man ikke være noen datakløpper for å klare å føre private samtaler og sende ting over nettet som man ikke vil at Storebror skal se. Kravet om at alle skal identifisere seg når de går online, er også svært vanskelig å få til i praksis. Det finnes ingen teknologi for dette. Jeg antar justisministerens utspill i første rekke skal gi en illusjon om at myndighetene foretar seg noe,» sier Hannemyr.
  • I USA har man forsøkt å gjøre nettleverandørene juridisk ansvarlige for det som ligger på deres servere. Det ble stoppet av en lavere rettsinstans fordi det gikk ut over ytringsfriheten. Der vil man heller forsøke å straffe forbryterne der de befinner seg fysisk. Tyskerne innfører trolig den vestlige verdens strengste regelverk. Politiet bedriver litt godt, gammeldags detektivarbeid, gjør noen beslag, arresterer noen småfisker og slår seg på brystet. Proffene går fri fordi de alltid ligger et teknologisk hestehode foran.
  • Den eneste form for makt politikere kan ha over Internett, er den de sitter med i dag: Avmakten.