Avslår St. Olavs Orden

Forfatteren og maleren Stein Mehren (66) er utnevnt til Ridder av St. Olavs Orden. Men han sier nei takk.

Omfattende orden-nekt

St. Olavs Orden er en av landets fremste utmerkelser, innstiftet av Kong Oscar i 1847.

Er rekke framstående nordmenn har mottatt ordenen i løpet av vel 150 år, og de fleste har takket ja til den store æren. Når Stein Mehren sier nei, er han i selskap med Arne Garborg.

Stein Mehren ønsker ikke å kommentere hvorfor han sier nei takk. Men han har skrevet en indre begrunnelse for seg selv, som vi har fått lokket ut av ham.

13 ulykksalige spørsmål en forfatter bør stille seg selv, før han mottar en offentlig utmerkelse:

1. Hva slags ærgjerrighet og selvbevissthet er det du skal kaste glans over nå?

2. Får du noen flere lesere av det? Eller er den en forfremmelse bort fra leserne?

3. Er det noe å tjene på det? Penger er arbeidstid.

4. Blir du kjent med flere damer av å få den? Eller er den et varsel om at du nu må skaffe deg andre gleder, som losjer, gutteklubber, ordener og den slags?

5. Kan den avlede fra å søke glede og styrke i dine egne indre kilder, i en sen fase av livet ditt da dette er viktigere enn noensinne?

6. Får du integritet av det, gjør den deg uavhengig av den du skriver om og for?

7. Vinner du innsikt og erkjennelse, eller er den en markering av at «høyt henger du og sur er du»?

8. Gjør den deg til medmenneske med tilgang til alle slags mennesker, eller gjør den deg til medlem av en eksklusiv klubb du ikke selv har meldt deg inn i?

9. Legger den byrden av et offentlig ansvar utenfor den litterære teksten, noe som gjør det vanskeligere å skrive?

10. Styrker eller svekker den følgende påstand: Åndelig kraft vinner man bare ved å avgi borgerlig makt.

11. Hva slags samfunnsonde er det du skal være med på å forgylle? Offentlige utmerkelser er ikke litterære priser, men belønning for medskyldighet.

12. Hva har du gjort for noe galt, siden de vil henge en slik bjelle på halen din?

13. Hva er det som er mest jålete, å motta en offentlig utmerkelse eller å avstå fra den? Antagelig det siste. Bør du ikke gjøre det som er verst for deg selv, slik som du pleier?

Omfattende orden-nekt