Avsporing av OL-debatten

«Det finnes ingen gode argumenter for en passiv holdning til Kinas menneskerettighetsbrudd.

Øystein Alme

Stiftelsen Voice of Tibet«En ting er å demonstrere mot noe, men man kan ikke feie under teppet at Kina har åpnet og endret seg RADIKALT de siste 20 årene. Ja, ting går kanskje sakte, men å begynne med dette dere gjør blir en aktiv hindring for videre åpning og forbedringer i Kina. Jeg vil faktisk gå så langt som å si at dere faktisk ødelegger mere for dere selv enn dere hjelper.

Bck«Dette skjønner jeg ikke... Hvorfor skal det å si ifra om at noe er galt være en hindring for forbedring?

Bob Dabolina«Hvis OL blir en flause for Kina p.g.a. boikott så er faren overhengende for at Kina lukker seg igjen. Man ser tydelige ønsker fra Kina sin side om å åpne seg enda mer og bli en del av verdenssamfunnet og dette kan ikke kalles noe annet enn positivt.

Når faren er en OL-flause for Kina som resulterer i at de stopper eller bremser opp «åpningen» sin mot verden, så vil det bli enda vanskeligere å få endret på forholdene der. man må endre slike ting fra innsiden ikke angripe det fra utsiden.

Bck«Jeg skjønner det fortsatt ikke. Kina har med OL en kjempesjanse til å vise seg frem på en god måte, men tar den ikke. Istedetlukker de seg enda mer (bevist med siste Amnesty rapport).

Bob Dabolina