Avtale oppnådd i Hollywood

Tekstforfatterne og filmstudioene i Hollywood unngikk streik da de i går kom fram til en foreløpig enighet om en ny treårsavtale.

Detaljene om avtalen mellom tekstforfatterne i Writers Guild og filmstudioene i Alliance of Motion Picture and Television Producers er ikke kjent, men en av tekstforfatternes forhandlere sa at de 41 millioner dollar som den nye avtalen gir dem over de neste tre årene, er den beste avtalen de har oppnådd siden 1977.

Partene har forhandlet i flere måneder og de ble for noen dager siden enige om å fortsette forhandlingene også etter at den gamle avtalen utløp onsdag.

En storstreik ville ikke ha fått umiddelbare følger for produksjonen av serier som «The Simpsons» og «Friends», siden høstens episoder er skrevet for lenge siden.

Derimot ville en streik kunne koste Sør-California 6,5 milliarder dollar, eller 65 milliarder norske kroner, i tapte inn tekter i tredje kvartal, ifølge overslag fra de lokale myndighetene.

En streik ville også bety tap av tusenvis av arbeidsplasser, siden 185 000 mennesker - 5 prosent av befolkningen i Los Angeles - har sitt levebrød i filmindustrien.

Sist Writers Guild streiket var i 1988, og da ble hele høstproduksjonen forsinket.

Blant tekstforfatternes krav var en 3 prosents økning i godtgjørelsen for viderebruk av materialet deres til video, DVD, kabel-TV eller til utlandet. De krever dessuten beskyttelse i perioder uten arbeid.

(NTB)